www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Paulus Dorsman; meester balansenmaker

Paulus Dorsman verrichtte tijdens zijn loopbaan werkzaamheden voor de Zeeuwse munt (met name reparaties aan balansen), hij was naast meester balansenmaker tevens gewichtenmaker (hij maakte medicinale gewichten, engelsen voor goud- en zilverweging en muntgewichten), essayeur, muntmeester en ijkmeester
Hij had uit hoofde van die functies c.q. beroepshalve dus veel te maken met goud- en zilverweging

Geboren
1708 te Rotterdam

Overleden
05-06-1764  te Amsterdam


In functie
Van 10-09-1745 tot 18-06-1751 was Paulus Dorsman muntmeester van de VOC te Batavia en gebruikte daar een rozet als muntmeesterteken

 

In 1745 was hij naast muntmeester tevens eerste essayeur te Batavia

Van 1745-1753 was hij ijkmeester van kalk en steen in Batavia

Van 1745 tot 1755 was hij ijkmeester te Batavia

Benoemingen
In 1741 werd hij in Delft als essayeur beëdigd


Merk
De merken van Paulus Dorsman zijn voorzien van zijn initialen PDM


Verdere gegevens
Paulus Dorsman trouwde in 1731 te Rotterdam

Hij verhuisde eveneens in 1731 naar Delft, omdat er toen,vermoedelijk vanwege Duitse concurrentie,niet genoeg werk voor de Rotterdamse balansenmakers was
Vanuit Delft verrichtte hij tussen 1732 en 1739 werkzaamheden voor de Zeeuwse Munt, met name voerde hij reparaties uit aan de balansen van de Zeeuwse munt

In 1743 werd hij poorter van Amsterdam en hertrouwde daar

Na zijn terugkeer uit Nederlands Oost-Indië werkte hij, vermoedelijk vanaf 1755 of 1756, tot zijn overlijden op
05-06-1764 als essayeur en meester balansenmaker in de Kalverstraat op de hoek van het Weesplein te Amsterdam


Paulus Dorsman vervaardigde dozen met goudgewichten gedateerd 1743 en 1744, een doos met medicinale gewichten uit 1750, engelsen met zijn initialen PDM in zowel het makersmerk als in zijn ijkmerk en muntgewichten voor zilveren munten

Gezien een advertentie in de Amsterdamse Courant uit 1767 zette zijn weduwe na zijn overlijden de zaak nog enige tijd voort

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl