www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Gewichten voor gewone weging: 1941-1998
De wet- en regelgeving uit de periode 1941-1998 heeft betrekking op gewichten voor gewone weging en niet op gewichten voor fijne weging. Van de gewichten voor gewone weging uit de periode 1941-1998 wordt ter illustratie slechts één gewicht van 1 kilogram en één gewicht van 1 gram getoond en beschreven. De gewichten voor fijne weging uit de periode 1941-1998 worden getoond en beschreven onder de subitems:

* Gewichten voor fijne weging: 1941-1949
* Gewichten voor fijne weging: 1949-1998

Wel wordt er hier een beknopte beschrijving gegeven van de gewichtsoorten voor gewone weging uit de periode 1941-1998.

Opschriften 1941-1998 op de messing gewichten voor gewone weging
kilogram (= 1000 gram of 1 kilogram), gram (op gewichten van 500, 200 en 100 gram) en g (op gewichten van 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram).

De opschriften op de messing gewichten werden met kleine letters geschreven zonder punt. 

In de periode 1941-1998 mochten de cilindrische messing knopgewichten voor gewone weging worden vervaardigd met een massa van 2 en 1 kilogram, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram. 

In de periode 1941-1998 mochten de cilindrische messing krukgewichten voor gewone weging worden vervaardigd met een massa van 25, 20, 10 en 5 kilogram. 

Resumé van de merken in de periode 1941-1998 gewone weging
Op de gewichten uit de periode 1941-1998 kwamen als ijkmerken voor:

* tot 01-05-1989 een ijkkantoor- of kantoormerk en vanaf 01-05-1989 tot 01-10-1998 het kenmerk van een toezichthoudende instantie of een erkend persoon
* tot 01-01-1975 jaarletters en vanaf 01-01-1975 tot 01-10-1998 jaartalmerken
* één of meer afkeuringsmerken die tot 01-05-1989 werden gevormd door een verticaal gearceerde, gelijkzijdige driehoek en vanaf 01-05-1989 tot 01-10-1998 door een gelijkzijdige driehoek met daarbinnen het kenmerk van een toezichthoudende instantie of een erkend persoon 

Uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de knop-, krukgewichten voor gewone weging en de milligramgewichten in de periode 1941-1998 is te vinden op: www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging.

Uitgebreide informatie over de goed- en afkeuringsmerken, de ijkkantoren en de ijkkantoormerken in de periode 1941-1998 is te vinden op:
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Goedkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Afkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > IJkkantoren 1870-1993