www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)

Lenaert van de(r) Gheere (III) was in eerste instantie ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over de Verenigde Zeventien Provinciën en later over het gehele gewest Holland en West-Friesland.
 
Geboren
Onbekend


Overleden
Vóór 1598 te Amsterdam


In functie
1578-1585                    over de Verenigde Zeventien Provinciën

1586 tot vóór 1598       over Holland en West-Friesland

Benoemingen
Lenaert van de(r) Gheere (III) werd na het overlijden van Leonhard van de(r) Gheere (I) op 03-02-1578 door Koning
Philips II benoemd tot ijk- en justeermeester van het Troois gewicht over de Verenigde Zeventien Provinciën. Deze functie oefende hij uit tot 1585.                  


Op 11-09-1586 verzocht hij de Raden en Generaal-meesters van de Munt om zijn ambt te Amsterdam te mogen voortzetten. Daarop werd gunstig beschikt zodat hij toen werd aangesteld als eerste ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland, een functie die hij tot zijn overlijden vóór 1598 uitoefende.

Merk
Als ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht in de Zuidelijke Nederlanden:

LVG wel of niet met een jaartal en de hand uit het wapen van de stad Antwerpen waar hij resideerde.
Van hem zijn ook muntgewichten uit 1581 en 1583, ook voor zilveren munten, bekend.

Als ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over Holland en West-Friesland:
het wapen van het Graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel, zonder initialen en ook zonder dat daaronder een hoofdletter L werd afgeslagen.

Noot
Een gelobd wapenschild is een wapenschild voorzien van ondiepe insnijdingen met een ronde rand.

Op de bovenkant van de Zeeuwse Dormant uit 1612 (Collectie De Nederlandsche Bank te Amsterdam) staat een het wapen van het Graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel en zonder initialen. De hoofdletter L is niet onder het wapen van het Graafschap Holland maar onder de Franse of Trooise lelie afgeslagen.

Het merk zonder de letter L is het merk van Lenaert van de(r) Gheere III. 
De Zeeuwse Dormant werd in 1589 (het cijfer 89 is op het deksel afgeslagen) door Lenaert van de(r) Gheere III geijkt. Hij was immers vanaf 1586 tot vóór 1598 de eerste ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland.


De Letter L onder de Franse of Trooise lelie is vermoedelijk in 1612 door Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV) afgeslagen toen hij de Zeeuwse Dormant in opdracht van de Staten van Zeeland justeerde naar de Oude (Hollandse) Dormant uit 1554. Normaliter werd de letter L onder het merk van Lenaert van de(r) Gheere III afgeslagen.

Op een Sluitgewicht van 16 Troois pond uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam staat het wapen van het Graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel en zonder initialen met daaronder een hoofdletter L. Dat is het merk van Lenard van de Gheere (IV), in functie van 1604-1621, omdat dit merk kort bij het jaartal 1614 is afgeslagen. 

Verdere gegevens
Lenaert van de(r) Gheere (III) was afkomstig uit de stad Antwerpen in de Zuidelijke Nederlanden en was een kleinzoon van Leonhard van de(r) Gheere (I) die op 19-08-1523 door keizer Karel V was benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht in de Zuidelijke Nederlanden. 


In 1584 woonde hij in het huis In de Gulden Balanche aan de oostzijde van de Doornickstraat in Antwerpen.

Vanaf 1578 tot net na de val van Antwerpen in 1585 resideerde hij te Antwerpen.

Tussen 1581 en 1585 resideerde hij ook te Middelburg en was daar balansmeester van de Zeeuwse munt waarvoor hij onder meer een grote goudbalans leverde.

Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtte hij naar Middelburg, waar hij al vroeger zakelijke relaties had met de Munt. Vrij snel daarna, in 1586, vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij tot 1597 verbleef. 


In 1610 verkopen de kinderen van Lenaert van de(r) Gheere (III) het huis aan W. van Langenbergh.


Van zijn hand zijn ook muntgewichtdozen bekend uit de periode 1586-1598.


Hij vervaardigde ook ronde loden muntgewichten voor zilveren munten.

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl  /  Een afbeelding uit: Ambachten, neringen en bedrijven, Alphabetisch voorgesteld aan de jeugd. Haarlem Erven J. Bohn. z.j.