www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Eed voor de IJkmeester van de stad Goes

De tekst van de eed, die de ijkmeester bij zijn aanstelling moest afleggen, spreekt voor zich

In de eerste zin van de ‘Eed voor den Ykmeester van de natte en drooge Maten, Ellen en Gewigten’ wordt gesproken over de ‘geswooren Ykmeester deser Stede’

Dat het om de ijkmeester van de stad Goes gaat blijkt uit het stadswapen van Goes dat als watermerk in het papier is aangebracht

Bron: www.oudegewichtjes.nl > Weetjes > Eed voor den ijkmeester


Foto: www.oudegewichtjes.nl / Webmuseum goudenzilverweging.nl