www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Muntunsters

Een muntunster, ook wel knipwaage genoemd, werd gebruikt om op een snelle manier door middel van een unster met schuifgewicht de massa van een gouden of zilveren munt te kunnen controleren.