www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Disclaimer

Webmuseum goudenzilverweging.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op welk gebied en waarvoor dan ook, derhalve ook niet voor onjuiste omschrijvingen en/of informatie.


In overleg kan aangeleverde informatie in de vorm van tekst, foto’s e.d. van derden geplaatst worden onder de vermelding van bijvoorbeeld; collectie derden of particuliere collectie.

Het Webmuseum heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen alle op welke wijze dan ook door derden verstrekte informatie in de vorm van tekst, foto’s e.d. te weigeren of te verwijderen. Alle op welke wijze dan ook aan het Webmuseum verstrekte informatie is na ontvangst eigendom van het Webmuseum. De afzender doet met het verstrekken van informatie onvoorwaardelijk en in de ruimste zin van het woord afstand van al zijn/haar auteursrechten en geeft het Webmuseum daarmee het recht op publicatie van genoemde informatie.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze of in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het Webmuseum.

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Webmuseum goudenzilverweging.nl.