www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 28-09-1819 (Staatsblad no. 49); eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
BESLUIT van den 28 September 1819, (Stb. no. 49) houdende bepalingen omtrent de eerste uitgifte der nieuwe maten en gewigten, derzelver verificatie en ijking.

Het besluit ziet er de noodzaak van in om bepalingen te maken met betrekking tot de eerste uitgifte van de nieuwe maten en gewichten, het toezicht daarop en de ijking ervan.

De inhoud van de diverse artikelen spreekt voor zich, voor de gewichten zijn met name van belang:

Artikel 9
De goedgekeurde gewichten zullen worden gestempeld met een letter en met het merk van de ijker.

Artikel 13.
Vanaf 1821 zal er een herijking plaatsvinden van alle gewichten die gedurende het jaar 1820 in omloop gebracht zijn en in de handel gebruikt worden; deze herijking zal ieder jaar herhaald worden.

Het Besluit d.d. 28-09-1819 (Staatsblad no. 49) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl