www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 26-01-1839 (Staatsblad no. 3); nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
BESLUIT van den 26 Januarij 1839 (Stb. no. 3) over de toepassing der nieuwe regterlijke indeeling op de bestaande ressorten der arrondissements-ijkers.

Het besluit heeft betrekking op de vraag of de nieuwe rechterlijke indeling al dan niet geacht moet worden van toepassing te zijn op de ressorten van de arrondissementsijkers.
Om alle twijfel daarover weg te nemen wordt in dit besluit verklaard dat de nieuwe rechterlijke indeling ook van toepassing is op de, naar aanleiding van art. 6 van het besluit d.d. 18-12-1819 (Staatsblad no. 58) bestaande ressorten van de arrondissementsijkers.

Het Besluit d.d. 26-01-1839 (Staatsblad no. 3) is te lezen op de bijgevoegde foto.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl