www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 16-08-1823 (Staatsblad no. 32); benamingen in officiële stukken
BESLUIT van den 16 Augustus 1823, (Stb. no. 32) houdende bepaling dat van den 1 October 1823 af, in alle publieke stukken, de voorwerpen welke in nederlandsch gewigt in lengte-, land- of oppervlakte-maat worden uitgedrukt, de bij de wet en de besluiten te dezen opzigte verordende benamingen zullen moeten voeren.

Het blijkt dat het gebruik van de benamingen van de nieuwe lengtematen en gewichten niet zo algemeen is als dat op basis van Artikel 3 van de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34), en van Artikel 5 van het Besluit d.d. 18-12-1819 (Staatsblad no. 58) vereist wordt, en dat er twijfel over is of die verplichting met betrekking tot de landmaten wel bestaat.
Om die reden is bepaald dat vanaf 01-10-1823, voor de voorwerpen die in Nederlands gewicht, in lengte-, land- of oppervlaktemaat worden uitgedrukt, in alle publieke stukken, de bij de wet en de besluiten daarvoor verordonneerde benamingen gebruikt moeten worden. Het wordt niet toegestaan om daarnaast de oude benamingen te gebruiken of om die alleen te gebruiken. Wel wordt toegestaan om daarnaast de systematische namen te gebruiken. Anders gezegd; dit besluit verordonneerd vanaf 01-10-1823 in alle publieke stukken het gebruik van de nieuwe of systematische benamingen. 
Tegen drukkers en uitgevers die deze bepalingen overtreden zal conform de wet worden geprocedeerd.

Het Besluit d.d. 16-08-1823 (Staatsblad no. 32) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl