www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941

In de periode 1919-1941 werden de messing gewichten vervaardigd conform het Koninklijk Besluit d.d. 28-05-1919 (Staatsblad no. 269).

Voor de messing gewichten uit de perioden 1912-1919 en 1919-1941 was er alleen verschil in de voorschriften voor de karaatgewichten. De voorschriften voor de overige messing gewichten waren in de periode 1912-1919 en
1919-1941 identiek aan de voorschriften, zoals die in de periode 1912-1919 golden, conform het Koninklijk Besluit d.d. 06-11-1912 (Staatsblad no. 341).


Tegenover de opschriften mocht op alle messing metrieke karaatgewichten, bestemd voor fijne wegingen van parels, diamanten en edelstenen, een getal worden aangebracht waarmee het aantal metriek karaat werd aangeduid, gevolgd door de afkorting M.K. Daarbij gold:
10 metriek karaat = 10 M.K. = 2 gram = 2000 mg
5 metriek karaat = 5 M.K. = 1 gram = 1000 mg
2 1/2  metriek karaat = 2 1/2 M.K. = 0,5 gram = 500 mg
1 metriek karaat = 1 M.K. = 0,2 gram = 200 mg

Opschriften 1912-1919
KILOGRAM. (= 1000 gram of 1 kilogram), ONS. (= 100 gram) en G. (= gram).


De opschriften op de messing gewichten werden als KILOGRAM. ONS. en G. geschreven, dus met hoofdletters, gevolgd door een punt. Ze werden afgeslagen op de bovenzijde van het gewichtlichaam.

Op grond van een circulaire d.d. 31-05-1923 ressorteren metrieke karaatgewichten in Nederland onder de gewichten voor fijne weging. Toen werd bepaald dat de door apotheekhoudende geneeskundigen, apothekers, goud- en zilversmeden, juweliers, handelaars in edele metalen en handelaars in edelstenen, ter herijk aangeboden gewichten automatisch als gewichten voor fijne weging moesten worden
aangemerkt.

Vanaf 09-05-1931 vielen daar ook de gewichten van 500 gram en lichter van veeartsen onder. Conform de beschikking d.d. 09-05-1939, die op 01-01-1941 in werking trad, kregen de gewichten voor fijne weging een speciaal model.

Knopgewichten 1919-1941
In de periode 1919-1941 werden de messing knopgewichten vervaardigd als cilindrische gewichten met een massa van 2, 1 kilogram, 5, 2, 1 ons, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram.

 

Krukgewichten 1919-1941
In de periode 1919-1941 werden de cilindrische messing krukgewichten vervaardigd met een massa van 25, 20, 10 en 5 kilogram.

De cilindrische gewichten van 2 kilogram en lichter hadden een knop, de zwaardere gewichten waren van een kruk voorzien.

Milligramgewichten 1919-1941 (aluminium)

Milligramgewichten opschriften 1919-1941
Conform het Koninklijk Besluit d.d. 28-05-1919 (Staatsblad no. 269) moest de massa-aanduiding op de gewichten van 20 mg 90° worden gedraaid, nu in de lengterichting van het gewicht. Het cijfer 2 op de gewichten van 2 mg moest kleiner worden uitgevoerd, dit om tijdens de productie van de milligrammen beschadiging van de randen te voorkomen.


Milligramgewichten vorm 1919-1941
De afmetingen van de gewichten van 20 mg en 2 mg dienden kleiner dan vóór die periode uitgevoerd te worden.

De voorschriften voor de overige milligramgewichten in de periode 1919-1941 waren identiek aan de voorschriften zoals die in de periode 1912-1919 golden, conform het Koninklijk Besluit d.d. 06-11-1912 (Staatsblad no. 341) en het Koninklijk Besluit d.d. 06-11-1912 (Staatsblad no. 343).

Resumé van de merken in de periode 1919-1941
Op de gewichten uit de periode 1919-1941 kwamen als ijkmerken voor:

* een ijkkantoor- of kantoormerk
* de goedkeuringsmerken/jaarletters
* één of meer afkeuringsmerken: gevormd door een verticaal gearceerde, gelijkzijdige driehoek

Uitgebreide informatie over de goed- en afkeuringsmerken, de ijkkantoren en de ijkkantoormerken in de periode
1919-1941 is te vinden op:

www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Goedkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Afkeuringsmerken 1820-1998  
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > IJkkantoren 1870-1993

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl