www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Muntproductiegewichten
Muntproductiegewichten waren alleen in gebruik bij de Koninklijke Nederlandse Munt en dienden voor de massabepaling van nieuw geproduceerde munten die nog niet in omloop waren geweest.


Muntproductiegewichten voor het wegen van partijen nieuwe munten
Muntproductiegewichten voor het wegen van partijen nieuwe munten dienden voor de massabepaling van partijen nieuw geproduceerde munten die nog niet in omloop waren geweest.


Muntproductiegewichten voor het wegen van losse nieuwe munten
Muntproductiegewichten voor het wegen van losse nieuwe munten dienden voor de massabepaling van losse nieuw geproduceerde munten die nog niet in omloop waren geweest. Ze zijn te onderscheiden in;

a. Recht- of richtpenningen; gewichten met exact de vereiste productiemassa van een munt.   
b. Onderpenningen; gewichten met de wettelijke minimale productiemassa van een munt.
c. Bovenpenningen; gewichten met de wettelijke maximale productiemassa van een munt.