www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Lezingen/exposities

Mocht er
 interesse bestaan voor een lezing over goud- en zilverweging in Nederland, dan kan de conservator van het Webmuseum die verzorgen.

In de lezing komen onder meer de hieronder genoemde zaken uitgebreid aan de orde.

De massabepaling van:
* Vastgestelde partijen nieuwe munten uit de munt door middel van muntproductiegewichten.
* Losse nieuwe munten uit de munt door middel van muntproductiegewichten (recht- of richtpenningen, onderpenningen, bovenpenningen).
* Vastgestelde partijen munten uit de omloop (gewogen met of zonder de muntzak met label en zegel) door middel van bankgewichten; vóór-metriek (vóór 1820),
  metriek (na 1820).
Verder wordt het gebruik van geijkte en ongeijkte bankgewichten nader toegelicht.
* Losse gouden en zilveren munten uit de omloop door middel van muntgewichten.
* Goud en zilver (muntspeciën) door middel van Trooise gewichten, vóór-metriek (vóór 1820).
* Waardevolle zaken waaronder goud en zilver door middel van gewichten voor fijne weging uit de diverse ijkperioden; 1820-1870, 1870-1912, 1912-1941, 1941-1949,
1949-heden.


De Spaanse reaal wordt in historisch perspectief geplaatst middels een standaardgewicht (slaper) voor de massabepaling van 128 realen uit de stad Batavia. Uiteraard worden de diverse soorten gewichten en de daarmee te wegen munten waar mogelijk ook in historisch perspectief geplaatst.

Voor het houden van een lezing zijn een beamer en een projectiescherm noodzakelijk. Deze zijn niet in het bezit van het Webmuseum en dienen daarom door de organisator van de lezing ter beschikking te worden gesteld. Het Webmuseum heeft zelf wel de beschikking over een laptop en een USB-stick waarop de lezing in power-point is vastgelegd.

Het is bij het houden van een lezing altijd interessant om de toehoorders in een aankondiging aan te sporen om hun eigen objecten op het gebied van goud- en zilverweging en/of andere gewichten c.q. metrologische voorwerpen mee te nemen!

Ook aan exposities verleent het Webmuseum graag haar medewerking. Het spreekt voor zich dat daarover vooraf goede afspraken op meerdere terreinen gemaakt dienen te worden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een lezing en/of een expositie of daar nog vragen over hebben, neem dan via de contactpagina (per e-mail) contact op.

Op verzoek kan een overzicht van de lezingen en/of de exposities waaraan het Webmuseum in het verleden medewerking heeft verleend worden toegezonden.

Huib Tieleman