www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Publicaties

De conservator van het Webmuseum heeft meerdere publicaties over verschillende metrologische objecten op zijn naam staan of daaraan meegewerkt. De laatste decennia betroffen die met name goud- en zilverweging in Nederland.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in een publicatie of daar vragen over hebben, neem dan via de contactpagina (per e-mail) contact op.

Op verzoek kan een overzicht van de publicaties worden toegezonden.

2011 - 2013 De Nederlandse Bank Amsterdam
De conservatoren van de Webmusea oudegewichtjes.nl en goudenzilverweging.nl hebben in 2011 en 2013 de collectie gewichten van De Nederlandsche Bank te Amsterdam gedetermineerd.

In overleg met DNB zijn een drietal vitrines met gewichten ingericht, twee in het bezoekerscentrum en één in de goudkluis.

2012 - 2013 Geldmuseum Utrecht
De conservatoren van de Webmusea oudegewichtjes.nl en goudenzilverweging.nl hebben in 2013 de collectie gewichten van het Geldmuseum te Utrecht, voor zover dat al niet of slechts deels had plaatsgevonden, nader gedetermineerd en beschreven.

Per 01-11-2013 werd het Geldmuseum echter gesloten. De collectie Gemmen werd overgebracht naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De numismatische en metrologische collectie van het opgeheven Geldmuseum is per 01-01-2014 onderdeel geworden van de Nationale Numismatische Collectie van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. DNB is begin 2014 gestart met de inrichting van een nieuw bezoekerscentrum.

2015 Online Museum
Op 23-08-2015 ontving Webmuseum goudenzilverweging.nl het keurmerk en certificaat van Online Musea en is daar sindsdien bij aangesloten. De website van Online Musea
www.online-musea.nl promoot collecties die alleen online zijn te bezichtigen. Webmuseum goudenzilverweging.nl is terug te vinden onder de categorie Gebruiksvoorwerpen.

2015 Archivering, bewaring en duurzame opslag door de Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het initiatief genomen om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek. De KB ziet het als haar taak om dergelijke websites duurzaam te bewaren, ze raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Binnen het bovengenoemde kader heeft de KB besloten ook de websit
e www.goudenzilverweging.nl vanaf 20-12-2015 als digitaal erfgoed te archiveren, voor de lange termijn te bewaren en duurzaam op te slaan. Na 20-12-2015 zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden aan een algemeen publiek beschikbaar gesteld via de website c.q. het online webarchief van de KB. Verdere informatie hierover is te vinden op de Homepagina.

Huib Tieleman