www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 12-04-1839 (Staatsblad no. 13); over de nieuwe standaarden
BESLUIT van den 12 April 1839 (Stb. no. 13) omtrent de nieuwe standaards van de Nederlandsche el, en van het Nederlandsche pond, ter vervanging van die, aangenomen bij art. 1 van het besluit van den 6 Maart 1819 (Stb. no. 8).

Vanwege het besluit d.d. 10-08-1838, no. 58 om een commissie te benoemen die zorg gaat dragen voor het in Parijs vervaardigen van drie nieuwe standaards van zowel de meter als van het kilogram, die zo nauwkeurig mogelijk overeen dienen te komen met de oorspronkelijke platina prototypen, die daar in de Staatsarchieven worden bewaard; wordt het besluit d.d. 06-03-1819 (Staatsblad no. 8) herzien.
Besloten is, met intrekking van art. 1 van laatstgemeld besluit, om de navolgende bepalingen vast te stellen met betrekking tot de bestemming en de goede bewaring van de nieuwe standaarden.

Artikel 1.
De vervaardigde platina meter en de platina kilogram, worden bij dit besluit verklaard tot enige standaarden of prototypen van de Nederlandse el en van het Nederlands pond.

Artikel 2.
De beide standaarden zullen aan de Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlands Instituut te Amsterdam worden overgedragen, om ze daar te bewaren, ter vervanging van de momenteel daar bewaarde prototypen, die door het Departement van Binnenlandse Zaken ingetrokken zullen worden.

Artikel 3.
De nieuwe standaards zullen deugdelijk worden verzegeld met het stempel van de Eerste Klasse van het genoemde Instituut en dat van het Departement van Binnenlandse Zaken. Ze zullen alleen door middel van een door ons gegeven bijzondere machtiging ontzegeld en gebruikt mogen worden.

Artikel 4 beschrijft de overdracht van de beide platina standaarden en de daarbij in acht te nemen formaliteiten.

Artikel 5.
De ijzeren meter en één van de beide koperen kilogrammen zullen, deugdelijk verzegeld, worden overgedragen aan het Departement van Binnenlandse Zaken, en onder verantwoordelijkheid van de ambtenaar “voor de Zaken der maten en gewigten” worden bewaard. Zij zullen alleen door middel van een bijzondere machtiging van de minister van Binnenlandse Zaken mogen worden gebruikt ten behoeve van het ijkwezen.

Artikel 6.
De koperen meteren de overige kilogrammen, zullen worden bewaard in het Kabinet van natuurkundige instrumenten aan de Hogeschool te Leiden; en afgegeven aan de hoogleraar in de natuurkunde, om te dienen tot wetenschappelijk gebruik.

Het Besluit d.d. 12-04-1839 (Staatsblad no. 13) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl