www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Heeft u een vraag over een gewicht, stel hem gerust!
De conservator van het webmuseum wil u graag helpen om, als u één of meerdere vragen over een gewicht heeft, daarop een antwoord te geven.
Wanneer er bij uw vraag één of een paar duidelijke foto’s van het gewicht worden gevoegd is het natuurlijk gemakkelijker om u van goede informatie te voorzien.

Hoewel het Webmuseum goudenzilverweging.nl zich beperkt tot Nederlandse gewichten voor goud- en zilverweging is er uiteraard veel meer metrologische informatie voor handen. Dus stel uw vraag of vragen gerust.

Op de volgende manieren kan er contact met het Webmuseum worden opgenomen.
1 Via het e-mailadres: jhtnsr@kpnmail.nl
2 Via het telefoonnummer : +31 (0)6 23 70 26 50
3 Via WhatsApp naar: +31 (0)6 23 70 26 50

Graag daarbij vermelden: uw naam, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, en uiteraard uw vraag of vragen.