www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Arrêteerleeuwen 

Een arrêteerleeuw werd gebruikt in combinatie met een nauwkeurige arrêteerleeuwbalans, ten behoeve van bijvoorbeeld de ijk en herijk door de arrondissementsijkers, goud en zilverweging, muntweging of de weging van medicijnen.  

Een arrêteerleeuwbalans hing aan de voorzijde van een hefboom die bovenin een statief gemonteerd was dat speciaal voor dit type balansen was vervaardigd. Aan de achterzijde van die hefboom was een koord bevestigd. Dat koord liep via een geleidewiel aan de onderkant van het statief naar een door de staart van de arrêteerleeuw gevormd oogje, en was met het uiteinde daaraan bevestigd.

De arrêteerleeuw diende een aanzienlijke massa te bezitten. Met de arrêteerleeuw werd de arrêteerleeuwbalans namelijk niet alleen gearrêteerd, maar daarmee werd de arrêteerleeuwbalans met de last en het contragewicht c.q. de contragewichten ook omhoog bewogen en in de weegstand omhoog gehouden om, onder voorwaarde van een juiste belasting, het nulpunt c.q. de evenwichtsstand te kunnen bereiken.

Aanvullende informatie over de arrêteerleeuw, de arrêteerleeuwbalans en het arrêteren is te vinden onder het Hooditem Specifieke objecten en het Subitem De arrêteerleeuw en de arrêteerleeuwbalans; informatie.