www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Middeleeuwse sluitgewichten

Middeleeuwse sluitgewichten zijn de vroegste bekende sluitgewichten.
Meestal bestonden ze uit een huis, vaker voorzien van twee leeuwenkoppen, met daarin een aantal pijlen. Door de leeuwenkoppen van het huis en het sluitertje, de kleinste pijl, werd een pen, met aan één uiteinde een bolvormige knop, gestoken. De vroegste exemplaren zijn dan ook niet voorzien van een deksel.

Uit de late middeleeuwen zijn al gewichten voor goud- en zilverweging bekend, waarbij de gewichten van de essayeurs nauwkeuriger waren gejusteerd.In de loop der tijd is er, mede dankzij de ontwikkelingvan steeds nauwkeuriger weegschalen, meer differentiatie ontstaan met betrekking tot de gewichten voor fijne weging.