www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden

Voor de meeste Trooise gewichten werd een jaarletter als goedkeuringsmerk gebruikt. Men ging hierbij uit van de normale volgorde van de letters van het alfabet. Alleen de I en soms ook de U werden overgeslagen vanwege mogelijke verwarring met de J respectievelijk de V. Doordat het lettertype bij elk nieuw alfabet wat gewijzigd werd, is het meestal gemakkelijk om de gewichten door middel van deze jaarletters te dateren. De beginjaren voor de nieuw alfabetten van de Trooise jaarletters zijn; 1663, 1687, 1711, 1735, 1760, 1785 en 1809.

Nader onderzoek door de conservator van het Webmuseum goudenzilverweging.nl heeft uitgewezen dat er, in tegenstelling tot hetgeen in het boek 2000 jaar gewichten in de Nederlanden op blz. 33 en 43 is vermeld, ook in de gebieden die omstreeks 1810 bij Frankrijk behoorden wel degelijk aparte Trooise gewichten voor goud- en zilverweging werden gebruikt.

De tabellen VI met de jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden van 1663 tot en met 1819 zijn weergegeven.

Gegevens: Internet-museum oudegewichtjes.nl  /  2000 jaar gewichten in de Nederlanden blz. 43 t/m 45.