www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 06-03-1819 (Staatsblad no. 8); invoering van het metrieke stelsel
BESLUIT van den 6 Maart 1819, (Stb. no. 8), ter invoering van het STELSEL VAN MATEN EN GEWIGTEN, overeenkomstig de bepalingen der Wet van 21 Augustus 1816.

Noot
Vergelijk het Besluit d.d. 12-04-1839 (Staatsblad no. 13).

Dit besluit beoogt het nemen van geschikte maatregelen, ter invoering van het gelijkvormig stelsel van maten en gewichten binnen het Koningrijk, conform de bepalingen van de wet d.d. 21-08-1816  (Staatsblad no. 34). Verder beoogt het besluit het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die zijn vereist om ervoor te zorgen dat standaarden van maten en gewichten met perfecte zuiverheid zullen worden vervaardigd, en dat ze vanaf dat moment gevrijwaard blijven van alle wijzigingen in grootte of gewicht.

Met betrekking tot de gewichten zijn met name de artikelen 1 (het 2e punt), 2, 3, 5, 6, 8, 10 en 11 van belang. 

Het Besluit d.d. 06-03-1819 (Staatsblad no. 8) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl