www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Gewichten voor fijne weging: 1912-1919
Hieronder worden de gewichtsoorten voor fijne weging uit de periode 1912-1919 kort beschreven.


Opschriften 1912-1919
KILOGRAM. (= 1000 gram of 1 kilogram), ONS. (= 100 gram) en G. (= gram).

De opschriften op de messing gewichten werden met hoofdletters geschreven, gevolgd door een punt.

Knopgewichten 1912-1919
In de periode 1912-1919 werden de messing knopgewichten vervaardigd als cilindrische knopgewichten met een massa van 2, 1 kilogram, 5, 2, 1 ons, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram.


Krukgewichten 1912-1919
In de periode 1912-1919 werden de cilindrische messing krukgewichten vervaardigd met een massa van 25, 20, 10 en 5 kilogram. De cilindrische gewichten van 2 kilogram en lichter hadden een knop, de zwaardere gewichten waren van een kruk voorzien.


Resumé van de merken in de periode 1912-1919
Op de gewichten uit de periode 1912-1919 kwamen als ijkmerken voor:

* een ijkkantoor- of kantoormerk
* de goedkeuringsmerken/jaarletters
* één of meer afkeuringsmerken: gevormd door een verticaal gearceerde, gelijkzijdige driehoek

Uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de knop-, krukgewichten voor fijne weging en de milligramgewichten gedurende de periode 1912-1919 is te vinden op: www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919

Uitgebreide informatie over de goed- en afkeuringsmerken, de ijkkantoren en de ijkkantoormerken in de periode 1912-1919 is te vinden op:
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Goedkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Afkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > IJkkantoren 1870-1993