www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 30-11-1817 (Staatsblad no. 31); toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
BESLUIT van den 30 November 1817, (Stb. no. 31), houdende toepassing van de Wet van den 21 Augustus 1816, (Staatsblad no. 34), op het Medicinaal Gewigt.

Dit besluit concludeert dat een onvoorwaardelijke toepassing van de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad 34) op de medicinale gewichten bezwaren zou opleveren die “voor de gezondheid en het leven nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben”. Het is daarom van het grootste belang dat te voorkomen.
Aan de andere kant is het in gebruik zijnde medicinaal gewicht afwijkend en ongeordend, en dient het om die reden gemoderniseerd en aan het aangenomen eenvormig stelsel van maten en gewichten aangepast te worden.

In het kader van de toepassing van de genoemde wet d.d. 21-08-1816, en met name van het 2de, 7de en 8ste artikel van die wet stelt het besluit de bepalingen op het medicinaal gewicht vast zoals beschreven in de artikelen 1 tot en met 4.

Het Besluit d.d. 30-11-1817 (Staatsblad no. 31) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl