www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland

Om de informatie over de Nederlandse messing gewichten te kunnen begrenzen rees de vraag wanneer de fabricage van deze gewichten werd beëindigd.
Bekend is dat de directeur G.A. Plekker van de op het adres Denneweg 138-142a 2514 CL in Den Haag gevestigde B.V. Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek, in januari 1980 aan zijn zakenrelaties de getoonde brief schreef. 

Nader onderzoek wees uit dat de firma Wed. A.W. Renaud te Delft geen messing gewichten produceerde, maar alleen verhandelde.

De B.V. Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek bleef na 01-05-1980 nog actief met de milligramgewichten, bovendien werden er tot in 1991 incidenteel nog messing gewichten ter ijk aangeboden. Daarmee kan het jaar 1991 worden beschouwd als het definitieve einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland. 

Getoond wordt tevens een milligramenveloppe van de B.V. Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek, gedateerd
19-06-1988. In het lakzegel is het jaartalmerk 88 van 1988 aangebracht.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl