www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 03-04-1826 (Staatsblad no. 16); verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
BESLUIT van den 3 April 1826, (Stb. n. 16) houdende bepalingen nopens de verdere invoering van het eenvormig stelsel der maten en gewigten.

Hoewel de titel van dit besluit anders doet vermoeden handelt het alleen over inhoudsmaten en niet over gewichten.

Het Besluit d.d. 03-04-1826 (Staatsblad no. 16) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl