www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 30-08-1843 (Staatsblad no. 11); over de examens van de arrondissementsijkers
BESLUIT van den 30 Augustus 1843, no. 11 (Bijv. Stb. 1844) houdende bepalingen, nopens de examina van sollicitanten naar den post van arrondissements-ijker, te houden aan de Koninklijke academie te Delft.

Zich realiserend dat de Koninklijke academie te Delft onder meer bestemd is om arrondissementijkers van maten en gewichten op te leiden, bepaalt dit besluit de regels die bij die opleiding, de examens en de benoemingen in acht genomen moeten worden.

Het Besluit d.d. 30-08-1843 (Staatsblad no. 11) is te lezen op de bijgevoegde foto’s en spreekt verder voor zich.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl