www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Welkom op de site van Webmuseum goudenzilverweging.nl
 

NEDERLANDSE GEWICHTEN VAN BRONS EN MESSING

Een nieuw boek over Nederlandse gewichten.

Het standaardwerk 2000 jaar gewichten in de Nederlanden werd in 1980 uitgegeven.
Ruim veertig (!) jaar later kwam er medio januari 2021 eindelijk weer een nieuw boek over Nederlandse gewichten uit met de titel: Nederlandse gewichten van brons en messing. (ISBN/EAN 9789090336961). Inmiddels is op 1 mei 2023 de derde druk verschenen.

Dit 447 pagina’s omvattende boek bevat talloze beschrijvingen en meer dan 800 foto’s van nieuw ontdekte handelsgewichten en gewichten voor fijne weging die waar mogelijk in historisch perspectief worden geplaatst.

Het boek heeft een harde gelamineerde kaft en een platte rug.

Om topkwaliteit en een lange levensduur te waarborgen is het boek genaaid zodat het op iedere pagina die je open slaat ook open blijft liggen. 

Het boek is bovendien voorzien van twee leeslinten.

Meer informatie over dit boek is te vinden op de getoonde foto’s zoals vermeld in het hoofditem Documentatie.

Dit fraai uitgevoerde en bijzondere boek kan worden besteld voor € 85,00 exclusief de verzendkosten.
Bestellen kan via een email naar info@oudegewichtjes.nl of tielemanpaas@planet.nl
Een WhatsApp sturen naar +31 (0)652480947 / +31 (0)623702650 kan ook.

Als vervolgens de betaling voor dit fraai uitgevoerde en bijzondere boek à € 85,00 plus de verzendkosten à € 7,65 is overgemaakt naar bankrekening NL26RABO 039 33 62 329. t.n.v. G.J. Warburg o.v.v. boek sturen wij het boek goed verpakt aan u op.

De collecties
Bij de op deze website met foto’s en beschrijvingen getoonde objecten wordt steeds vermeld uit welke collectie deze afkomstig zijn.
Wanneer een object uit de collectie van een museum afkomstig is wordt dat bijvoorbeeld vermeld als: collectie Rijksmuseum.
Objecten van een uit privacy overwegingen niet bij naam genoemde collectioneur worden aangegeven als: particuliere collectie.
De meeste objecten zijn echter afkomstig uit de collectie van het Webmuseum goudenzilverweging.nl zelf, dat is vermeld als: collectie W.


Introductie
Het Webmuseum goudenzilverweging.nl is sinds februari 2014 online. Het Webmuseum geeft in woord en beeld informatie over het wegen van goud en zilver, waaronder munten, in vroeger tijden en nu in Nederland. Het gaat daarbij om zowel het verstrekken als het verkrijgen van documentatie met betrekking tot de goud- en zilverweging alsook om de objecten op dat gebied.

De door het Webmuseum getoonde objecten uit haar eigen collectie, maar ook uit andere particuliere en museale collecties, omvatten onder meer; bankgewichten, muntproductiegewichten, muntgewichten, Trooise gewichten, gewichten voor fijne weging, karaatgewichten, medicinale gewichten, een diamantzeef, muntunsters en andere objecten op het gebied van goud- en zilverweging. Voor de volledigheid; de getoonde objecten worden niet te koop aangeboden. 

De inrichting van het Webmuseum
Het Webmuseum kent een aantal hoofditems die hieronder nader worden toegelicht. De belangrijkste hoofditems daarvan zijn; Gewichten, Specifieke objecten en Documentatie. 

Home
De Homepagina geeft algemene informatie over het Webmuseum.

 
Nieuws           
           

Hier worden alle doorgevoerde wijzigingen binnen het Webmuseum geregistreerd.

Documentatie 
Hier wordt achtergrondinformatie over goud, zilver, edelstenen, ijkmeesters, jaarletters, literatuur e.d. gegeven.


Gewichten
Hier worden foto’s en gedetailleerde beschrijvingen van vele soorten gewichten ten behoeve van goud- en zilverweging getoond.


Specifieke objecten 
Hier worden foto’s en beschrijvingen van objecten, onder meer op het gebied van goud- en zilverweging, getoond.


Gezocht
Het Webmuseum is voortdurend op zoek naar met name gewichten (krukgewichten, blokgewichten, sluitgewichten, knopgewichten en druppelknopgewichten) van koper/messing of brons, maar ook naar andere objecten en naar aanvullende informatie op het gebied van goud- en zilverweging in Nederland.
Mocht u een gewicht/gewichten en/of een object/objecten te koop willen aanbieden of over aanvullende informatie beschikken, neem dan s.v.p. contact met het Webmuseum op.
Meer informatie over het bovenstaande is te vinden onder het hoofditem Gezocht.

Links
Hier worden links vermeld naar onder meer websites van verenigingen, verzamelaars en webmusea.

Lezingen/exposities       
Mocht er interesse bestaan voor een lezing en/of een expositie over goud- en zilverweging in Nederland, dan kan de conservator van het Webmuseum die verzorgen.


Publicaties                  
De conservator van het Webmuseum heeft meerdere publicaties over verschillende metrologische objecten op zijn naam staan of daaraan meegewerkt. De laatste decennia betroffen die met name goud- en zilverweging in Nederland. 


Webmuseumwinkel  
Objecten die wel te koop worden aangeboden zijn in de Webmuseumwinkel ondergebracht.

Onder dit hoofditem wordt ook de achtergrond van de Webmuseumwinkel toegelicht.

Contact                      
Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of aanvullingen en gewichten of objecten die u te koop wilt aanbieden kunt u altijd via de contactpagina, per e-mail, telefoon of WhatsApp, contact opnemen.

Disclaimer                  
In overleg kan aangeleverde informatie in de vorm van tekst, foto’s e.d. van derden geplaatst
worden onder de vermelding van bijvoorbeeld; collectie derden of particuliere collectie. Informatie daarover, en over meerdere zaken, staat in de disclaimer.

Vragen?
Onder dit hoofditem staat de informatie over het stellen van vragen over gewichten en over andere metrologische onderwerpen aan de conservator van het Webmuseum goudenzilverweging.nl


Het bezoeken van  /  surfen door het Webmuseum

Home  /  Nieuws  /  Gezocht  /  Links  /  Lezingen/exposities  / Publicaties  /  Disclaimer

Onder deze hoofditems bevindt zich enkel tekstuele informatie.


Contact
Onder dit hoofditem bevindt zich de contactpagina. Daar is aangegeven hoe er met het Webmuseum contact opgenomen kan worden. 


Documentatie en Webmuseumwinkel
Bij het aanklikken van de hoofditems Documentatie en Webmuseumwinkel verschijnt er een introductiepagina met daaronder de foto’s van de diverse items respectievelijk objecten.


Gewichten en Specifieke objecten
Bij het aanklikken van de hoofditems Gewichten en Specifieke objecten verschijnen er meerdere subitems. Bij het aanklikken van een subitem verschijnt er een introductiepagina voor dat subitem, met daaronder de foto’s van de verschillende objecten.


Voor meer informatie en grotere afbeeldingen steeds doorklikken op de foto’s
Klikken op een foto leidt u verder naar de betreffende pagina van het item of object die overzichtelijk is ingedeeld met korte, relevante omschrijvingen en foto’s.

Klikken op een foto vergroot de foto, waarna u door op een pijl op de foto te klikken naar links of rechts van foto kunt wisselen.

Andere items  /  objecten kiezen
Na het kiezen van een item onder het hoofditem Documentatie, of van een object onder de hoofditems Gewichten, Specifieke objecten en Museumwinkel, kunnen de andere items c.q. objecten in de lijst links daarnaast, onder Andere onderwerpen c.q. Andere objecten, worden aangeklikt.


Een woord van speciale dank aan de heren G.Warburg en R.J.Holtman voor de door hen verstrekte documentatie. Daarvan is met betrekking tot meerdere onderwerpen op deze website dankbaar gebruik gemaakt.

Veel plezier met uw bezoek aan het Webmuseum en als u contact heeft opgenomen of dat gaat doen alvast bedankt voor de door u genomen moeite.

Huib TielemanOnline Museum
Op 23-08-2015 ontving Webmuseum goudenzilverweging.nl het keurmerk en certificaat van Online Musea en is daar sindsdien bij aangesloten. De website van Online Muse
a www.online-musea.nl promoot collecties die alleen online zijn te bezichtigen. Webmuseum goudenzilverweging.nl is terug te vinden onder de categorie Gebruiksvoorwerpen.

Archivering, bewaring en duurzame opslag door de Koninklijke Bibliotheek
Dat websites als digitaal erfgoed het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek (KB) wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland, al of niet elektronisch, verschenen publicaties. De KB heeft daarom het initiatief genomen om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek. De KB ziet het als haar taak om dergelijke websites duurzaam te bewaren, ze raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Binnen het bovengenoemde kader heeft de KB besloten ook de website
www.goudenzilverweging.nl vanaf 20-12-2015 als digitaal erfgoed te archiveren, voor de lange termijn te bewaren en duurzaam op te slaan. Na 20-12-2015 zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden aan een algemeen publiek beschikbaar gesteld via de website c.q. het online webarchief van de KB.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.