www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft

Geboren
Te Wiesentheid


Overleden
Vermoedelijk op 20-11-1700, vermoedelijk begraven op 23-11-1700 te Amsterdam

In functie
1670-1700


Benoemingen
Op 17-04-1670 door de Staten van Holland benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland.
Hij kon pas aangesteld worden in 1670, toen Jacob Somer te Hoorn overleed, die tussen 1662 en 1670
ijkmeester-generaal van West-Friesland en Noorderkwartier was.


Merk
Johannes Andries Groengraft gebruikte als zijn eigen merk zijn initialen GIG of GYG.


J.A. Groengraft gebruikte hetzelfde merk als Gerrit Gheens (II), namelijk het wapen van het graafschap Holland; een gelobd wapenschild met daarin een ongekroonde, naar links klimmende leeuw, met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel met links en rechts respectievelijk de letters G en G echter daar werd boven het wapenschild de letter I en soms ook wel de letter Y aan toegevoegd. Wellicht is de letter I dan wel de Y later afgeslagen bij het merk van Gerrit Gheens (II).

De letters GIG of GYG werden dus respectievelijk links, boven en rechts van het wapen van het graafschap Holland afgeslagen.

Noot
Een gelobd wapenschild is een wapenschild voorzien van ondiepe insnijdingen met een ronde rand.

Bij de ijk- en justeermeester-generaal Johannes Andries Groengraft komt het eigen merk, de initialen, steeds naast of rond het wapen van het graafschap Holland voor, maar het is nog niet één stempel.

Verdere gegevens
J.A. Groengraft had de zaken van Gerrit G(h)eens voor diens dochter waargenomen en vervolgens blijkbaar overgenomen.
Hij woonde in het huis met het uithangteken In de Balans in de Kalverstraat te Amsterdam.


Was op 28-06-1667 poorter van Amsterdam. 


Huwde te Amsterdam met Engeltje Pieters van Beek.


J.A. Groengraft ijkte sluitgewichten, krukgewichten en vervaardigde in 1685 een superbox (een dubbele doos met muntgewichten voor onder andere zilveren munten) met Franse bijschriften. 


Hij vervaardigde ook muntgewichten zowel voor gouden als voor zilveren munten.


Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl  /  Een afbeelding uit: Ambachten, neringen en bedrijven, Alphabetisch voorgesteld aan de jeugd. Haarlem Erven J. Bohn. z.j.