www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
AANWIJZING van eenige belangrijke arresten van den Hoogen Raad betrekkelijk Maten en gewigten.

De “AANWIJZING van eenige belangrijke arresten van den Hoogen Raad betrekkelijk Maten en gewigten.” is te lezen op de bijgevoegde foto’s. De arresten no. 1 tot en met 14 spreken verder voor zich.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl