www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Gewichten voor fijne weging: 1949-1998
Hieronder wordt een beknopte beschrijving gegeven van de gewichtsoorten voor fijne weging uit de periode 1949-1998.

Opschriften 1949-1998
Opschriften 1949-1998 op de messing gewichten voor fijne weging: g (= gram)
De opschriften op de messing gewichten werden werden aangegeven in gram, aangeduid met de kleine letter g, zonder punt.

De cilindrische knopgewichten voor fijne weging mochten in de periode 1949-1998 worden vervaardigd met een massa van 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram.
De knoppen van de gewichten van 1000 t/m 5 gram zijn afschroefbaar.

In de periode 1949-1998 mochten de cilindrische krukgewichten voor fijne weging worden vervaardigd met een massa van 25000, 20000, 10000, 5000 en 2000 gram.
De krukken van deze gewichten zijn afschroefbaar.

Resumé van de merken in de periode 1949-1998 fijne weging
Op de gewichten uit de periode 1949-1998 kwamen als ijkmerken voor:
* tot 01-05-1989 een ijkkantoor- of kantoormerk en vanaf 01-05-1989 tot 01-10-1998 het kenmerk van een toezichthoudende instantie of een erkend persoon
* tot 01-01-1975 jaarletters en vanaf 01-01-1975 tot 01-10-1998 jaartalmerken
* één of meer afkeuringsmerken die tot 01-05-1989 werden gevormd door een verticaal gearceerde, gelijkzijdige driehoek en vanaf 01-05-1989 tot 01-10-1998 door een gelijkzijdige driehoek met daarbinnen het kenmerk van een toezichthoudende instantie of een erkend persoon

Uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de knop-, krukgewichten voor fijne weging en de milligramgewichten in de periode 1949-1998 is te vinden op:
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging 

Uitgebreide informatie over de goed- en afkeuringsmerken, de ijkkantoren en de ijkkantoormerken in de periode 1949-1998 is te vinden op:
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Goedkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Afkeuringsmerken 1820-1998
www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > IJkkantoren 1870-1993