www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 11-12-1842 (Staatsblad no. 25); op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
BESLUIT van den 11 December 1842, (Stb. no. 25) houdende bepaling, dat de Belgische wetten en verordeningen op het stuk der maten en gewigten, met den 1 Januarij 1843, in het Hertogdom Limburg, zullen ophouden van kracht te zijn, om door de Nederlandsche vervangen te worden.

Het Besluit d.d. 11-12-1842 (Staatsblad no. 25) spreekt voor zich, het is te lezen op de bijgevoegde foto.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl