www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken

De serie documenten Metriek gewicht 20a, 20b e.v. belicht de Wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57) en een aantal besluiten als vervolg op de genoemde wet.

Besluit d.d. 09-11-1869 (Staatsblad no. 167); over de over de ijkmerken
BESLUIT van den 9den November 1869, S. 167, houdende vaststelling van de stempelmerken en het afkeuringsmerk voor de maten, gewigten en weegwerktuigen. (Zooals dit besluit is gewijzigd bij die van 15 October 1873, S.137 en
30 October 1908, S. 332.)

Hieronder worden de saillante details van dit besluit per artikel vermeld.
 
Met het oog op artikel 20 van de wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57), en op voordracht van de minister van binnenlandse zaken d.d. 06-11-1869, wordt volgens dit besluit bepaald:

Artikel 1.
De ijkmerken voor de maten en gewichten zijn; het kantoormerk waar de eerste ijking heeft plaatsgevonden en het ijkmerk.

Artikel 2.
Het merk van het kantoor, waar de eerste ijking plaatsvond, is een voor elk ijkkantoor apart cijfer.

Artikel 4.
Het afkeuringsmerk voor maten en gewichten, die bij de herijk niet aan de voorschriften voldoen, is een gelijkzijdige driehoek met arceringen loodrecht op één van de zijden, zodanig dat het stempelveld van die driehoek valt binnen het stempelveld van het ijkmerk, bedoeld in art. 3.

Onze minister van arbeid, handel en nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Besluit d.d. 09-11-1869 (Staatsblad no. 167) is te lezen op de bijgevoegde foto’s en spreekt verder voor zich.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl