www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten

De serie documenten Metriek gewicht 20a, 20b e.v. belicht de Wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57) en een aantal besluiten als vervolg op de genoemde wet.

Besluit d.d. 18-11-1870 (Staatsblad no. 178); IJkwet 1869 (Staatsblad no. 57) is van toepassing op medicinale gewichten
BESLUIT van den 18den November 1870, S. 178, waarbij de wet van 7 April 1869 (Staatsblad no. 57), alsmede de Koninklijke besluiten van 16 October 1869 (Staatsblad nos. 159 en 160) en 9 November 1869 (Staatsblad no. 167) toepasselijk worden verklaard op het gewigt voor geneesmiddelen, droogerijen en chemicaliën . (Zoals dit besluit is gewijzigd bij besluit van 5 Maart 1871, S. 10.)

Op voordracht van de minister van binnenlandse zaken van 28-10-1870, rekening houdend met de artikelen 42 en 43 van de wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57), betreffende de maten, gewigten en weegwerktuigen en gezien het uitvoeriger rapport van de genoemde minister d.d. 12-11-1870, is volgens dit besluit het volgende bepaald.

Artikel 1.
Met ingang van 31-12-1871 worden de Koninklijke besluiten d.d. 30-11-1817 (Staatsblad no. 31) waarin de wet
d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) op het medicinaal gewigt van toepassing werd verklaard, en d.d. 21-10-1819 (Staatsblad no. 52), inzake de inrichting van het medicinaal gewicht, ingetrokken en buiten werking gesteld. Vanaf
31-12-1871 zijn de bepalingen van de wet d.d. 07-04-1869 (Staatsblad no. 57) en van de Koninklijke besluiten
d.d. 16-10-1869 (Staatsblad no. 159), d.d. 16-10-1869 (Staatsblad no. 160) en d.d. 09-11-1869 (Staatsblad no. 167)
op de gewichten voor geneesmiddelen, drogerijen en chemicaliën, de medicinale gewichten, van toepassing. 

Artikel 2.
Elke apotheker en tot levering van geneesmiddelen bevoegde geneeskundige is verplicht, te rekenen vanaf
31-12-1871, op plaatsen waar geneesmiddelen bereid of verkocht worden de in dit artikel vermelde gewichten ter beschikking te hebben.

De minster van arbeid, handel en nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden gepubliceerd.

Uiteindelijk werd het besluit d.d. 18-11-1870 (Staatsblad no. 178) bij het besluit d.d. 05-03-1871 (Staatsblad no. 10) gewijzigd. Het laatstgenoemde besluit bepaalde dat met ingang van 31-12-1871 het afwijkende medicinale gewicht werd afgeschaft, en schreef vanaf die datum het gebruik van metrieke gewichten als medicinale gewichten voor. 

Het Besluit d.d. 18-11-1870 (Staatsblad no. 178) is te lezen op de bijgevoegde foto’s en spreekt verder voor zich.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl