www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W

De inhoud van het Extract uit het register der notulen en resolutiën van het kollegie van Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. vrijdag 24-09-1830 spreekt voor zich.