www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten

Belicht worden de Wet d.d. 21-08-1816 (Staatsblad no. 34) en de Besluiten over de invoering van het metrieke gewicht per 01-01-1820. Verwezen wordt naar de in die wet en die besluiten opgenomen saillante artikelen te aanzien van de invoering van het metrieke handelsgewicht, van het medicinale gewicht, en in het bijzonder van het metrieke gewicht voor goud- en zilverweging c.q. fijne weging.

Besluit d.d. 08-11-1820 (Staatsblad no. 24); tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
BESLUIT van den 8 November 1820, (Stb. no. 24), houdende bepaling van het tijdstip, waarop het gebruik der Nederlandsche lengte-maten en gewigten, over de geheele uitgestrektheid van het Rijk, verplichtend zal zijn.

Dit besluit bepaalt dat het gebruik van de Nederlandse lengtematen en gewichten in het gehele Rijk op 01-01-1821 verplicht zal zijn.

Het Besluit d.d. 08-11-1820 (Staatsblad no. 24) is te lezen op de bijgevoegde foto’s.

Foto’s: Webmuseum Goudenzilverweging.nl