www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Insculpatieplaat met de jaarletter P van 1899 / K 172 173 / VT+ collectie W

Object

Roodkoperen insculpatieplaat, afkomstig uit het Kantoor van Waarborg te Utrecht

Gebruik van het object

Een insculpatieplaat is een controleplaat waarop alle keurmerken en keurtekens staan die op dat moment in gebruik zijn

In het boek Keurtekens op zak, door C.B. van Dongen en G. Nieman uit 2004 staat op blz. 52 en 91;

“Tot 1928/1931 waren de essayeurs van de waarborgkantoren persoonlijk aansprakelijk voor fouten c.q. vergissingen in de resultaten van hun werk. Tot die datum werden de jaarletters beschouwd als hun verantwoordelijkheidstekens. Met behulp van de jaarletter en het kantoorteken met de kantoorletter kon immers onomstotelijk worden vastgesteld in welk kantoor, door welke essayeur en wanneer een voorwerp was gekeurd ofwel welke essayeur verantwoordelijk was voor de gehaltebepaling van een voorwerp.
Wanneer in de loop van een jaar als gevolg van overplaatsing, pensioen of overlijden een essayeur van een kantoor door een ander werd opgevolgd, werden dientengevolge de jaarletter van dat kantoor van een onderscheidend teken voorzien. Meestal was het een stip,maar komma’s, kruisjes, streepjes en sterretjes komen ook voor. Er bestaan ook enkele jaarletters met twee stippen; het gevolg van twee wisselingen binnen een enkel jaar. De jaarletter werd overigens niet door de essayeur afgeslagen maar door de controleur of commies stempelaar.”

In het Jaarverslag van 1964-1965 van de Stichting het Nederlands Belastingmuseum Rotterdam is op de blz. 24 t/m 35 het door J. van de Kamp in september 1965 geschreven artikel WAARBORG VAN PLATINA, GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN / Afslagen van Rijks- en andere stempelmerken, zoals die voorkomen op insculpatieplaten in het Nederlands Belastingmuseum te Rotterdam opgenomen. Daarin staat op blz. 30;

“Men bedenke dat de essayeurs tot 1928 persoonlijk aansprakelijk waren voor onjuist essaai.”

Op blz. 32 van hetzelfde artikel staat;

“Zoals bekend is duiden de „jaarletters" van de gilden in feite het dekenaat aan, waaronder de ervan voorziene werken gekeurd zijn. Door met echte jaarletters te gaan werken, zou de mogelijkheid verdwijnen om na te gaan wie de voor keurmerking van een bepaald voorwerp verantwoordelijke essayeur is geweest. Om dit te ondervangen werden op de kantoren waar een essayeurwisseling plaatsvond, bij het optreden van de nieuwe essayeur, nieuwe jaarletterstempels in gebruik genomen, waaraan een bijzonder kenmerk werd toegevoegd.”

Een dergelijke kleine insculpatieplaat werd, puur ter zelfbescherming van de essayeur, om die reden vervaardigd en door de essayeur voor persoonlijk gebruik op het Kantoor van Waarborg bewaard
Daarnaast werden de grote insculpatieplaten, waarin alle merken van de essayeurs waren afgeslagen, eveneens op het Kantoor van Waarborg bewaard
De kleine insculpatieplaat stelde de essayeur in staat om, onafhankelijk van de grote insculpatieplaten, in het geval dat er een voorwerp werd aangeboden waarvan het essaai onjuist was en waarop valse merken van hem waren afgeslagen, door middel van die kleine insculpatieplaat aan te tonen hoe de door hem gebruikte merken eruit moesten zien

Opschriften

De afgeslagen jaarletter p van 1899 in een rond stempelveld heeft een iets andere vorm dan de jaarletter p van 1899 zoals die in het boek Nederlandse goud- en zilvermerken door Elias Voet jr. uit 1982 op blz. 58 is weergegeven
Bovendien is links van de jaarletter p van 1899, binnen het stempelveld, een klein verticaal streepje zichtbaar
Het verticale streepje links van de jaarletter p van 1899 duidt dus op een eerste essayeurwisseling in het jaar 1899 in het betreffende Kantoor van Waarborg;
* De eerste essayeur gebruikte de reguliere jaarletter zonder bijzonder kenmerk
* De tweede essayeur gebruikte een jaarletter met links daarvan een klein verticaal streepje

Staat dat verticale streepje wellicht voor het Romeinse cijfer I?

Ieder jaar kende een andere jaarletter, de essayeur zag erop toe dat het oude stempel vernietigd werd

Zijn de stempels K 172 en 173 voor de jaarletters wellicht op het oog niet verschillend, maar verschillend ze omdat ze respectievelijk voor het stempelen van goud en zilver, materialen met een verschillende hardheid, hebben gediend en dus ook een andere hardheid bezitten?

De hoofdletter / slagletter K en de cijfers 172 en 173 corresponderen vermoedelijk met identiek afgeslagen jaarletters op een grote insculpatieplaat zoals die in het Kantoor van Waarborg werd bewaard

Staat de hoofdletter K voor de hoofdletter K van het Kantoor van Waarborg te ’s-Hertogenbosch?
Dat Kantoor van Waarborg was in bedrijf van 1814-1986

Of bewaarde ieder Kantoor van Waarborg meerdere grote, met een hoofdletter aangeduide, insculpatieplaten?
Met andere woorden correspondeert die letter K met één van de grote insculpatieplaten die in het Kantoor van Waarborg werden bewaard?

De grote cijfers 172 en 173 zijn vermoedelijk de volgnummers van de stempels zoals die op de grote insculpatieplaat vermeld staan
Waarom werden de stempels van een volgnummer voorzien?
Werden ze in een register opgenomen of alleen op de grote insculpatieplaat vermeld?

Op de keerzijde is een rechthoekig stempelveld afgeslagen; V*T+
V*T in een rechthoekig stempelveld is het essayeursteken van respectievelijk;
1 J.H.P. Vroemen uit Heerlen
2 M.F.M. Vroemen uit Heerlen
3 A.P.M. Vroemen uit Heerlen

V*T+ in een rechthoekig stempelveld is het importeursteken van de firma Vroemen-Thissen N.V. / B.V. uit Heerlen, die firma werd opgericht in 1958 en ging in 1986 failliet
Het essayeursteken met de toevoeging van een +-teken werd afgeslagen op voorwerpen die uit het buitenland geïmporteerd waren, met ander woorden; een essayeursteken met een +-teken is in feite een importeursteken

In 1986 was Vroemen-Thissen één van de belangrijkste klanten, die objecten ter keuring aanboden bij het Kantoor van Waarborg in
’s-Hertogenbosch Vroemen-Thissen moest haar objecten bij het Kantoor van Waarborg in 's-Hertogenbosch laten keuren en stempelen
Het Kantoor van Waarborg in ’s-Hertogenbosch werd op 01-06-1986 gesloten
Het betreffende insculpatieplaatje is vermoedelijk bij de sluiting van het Kantoor van Waarborg in ’s-Hertogenbosch als geste naar een belangrijke klant, met daarin afgeslagen het importeursteken van de de firma Vroemen-Thissen N.V. / B.V. uit Heerlen, aan die firma verstrekt
Het merk van Vroemen-Thissen staat immers op geen enkele manier in verband met de jaarletter p van 1899 en de overige merken op het insculpatieplaatje

IJkmerken

n.v.t.

Bijzonderheden

De afmetingen van de insculpatieplaat zijn 27 x 19 mm

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl