www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Bronzen penning 26-09-1936; Op het verlaten van de gouden standaard collectie W

Object

Bronzen penning 26-09-1936; Op het verlaten van de gouden standaard.

Omschrijving

Bronzen herinneringspenning ter gelegenheid van het op 26-09-1936 verlaten van de gouden standaard.

De gouden standaard is een muntsysteem waarbij een vaste massa aan goud als economische rekeneenheid is vastgesteld. De waarde van een munt is dan gekoppeld aan de goudprijs. Wanneer meerdere landen een dergelijke vaste rekeneenheid hanteren, worden de wisselkoersen tussen verschillende nationale valuta feitelijk vastgelegd. De gouden standaard kan ook als een monetair systeem worden beschouwd, waarbij veranderingen in vraag en aanbod van goud de waarde van goederen en diensten mede bepalen.

De voorzijde toont de keerzijde van een aan de randen aangetaste en aan de linker- en rechterzijde gebarsten Nederlandse gulden, met in reliëf daarboven de klimmende Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel.
De aangetaste en gebarsten Nederlandse gulden staat symbool voor de Nederlandse gulden die kort na het verlaten van de gouden standaard in 1936 met ongeveer 17% devalueerde c.q. in waarde daalde.

Op de keerzijde staat de in hoofdletters geschreven tekst in twaalf regels, met tussen elk woord een punt;

TER • HERINNERING • AAN
DEN • 26 EN SEPTEMBER • 1936,
DEN • DAG • WAAROP • NEDER-
LAND • GENOODZAAKT • WERD
DEN • GOUDEN • STANDAARD • TE
VERLATEN, DOCH • WAARBIJ
HET • NEDERLANDSCHE • VOLK
DOOR • EENHEID • EN • SAMEN-
WERKING • IN • STAAT • WAS • ZIJN
PLAATS • ONDER • DE • VOL-
KEREN • ONVERZWAKT
• TE • HANDHAVEN •

Bijzonderheden

Bijzonderheden over de penning
Jaartal: 1936
Medailleur: Mattheus Meesters (Haren 30-08-1908  /  Groningen
03-12-2002)
Signatuur: De letter M als golfjes boven elkaar en in elkaar verstrengeld op de Kz onder de tekst
Materiaal: Brons gegoten
Afmetingen: Ø 98 mm 
Massa: 266,2 gram
Referentie: De Beeldenaar 1983-5 p. 169 e.v. 
Kwaliteit: Prachtig
Fabrikant: Gerritsen en Van Kempen te Zeist
Uitgiftenummer: NO 50 G.V.K. Zeist

Zilverfabriek Gerritsen: 1904 Gerritsen/ 1925 Gerritsen en Van Kempen te Zeist
In 1903 richtte Johannes Albertus Adolf Gerritsen (1840-1925) in Amsterdam de N.V. Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken voorheen J.A.A. Gerritsen op
Zijn zonen Johannes Albertus (1874-1946) en Marius Johannes (1882-1954) werkten daar ook
In 1904 verhuisde de fabriek naar een fabrieksgebouw aan de Karpervijver in Zeist waar zilveren bestek en andere gebruiksvoorwerpen, penningen en sieraden werden geproduceerd
Uit de groei van het aantal personeelsleden, in 1906 49, in 1916 71 en in 1925 139, blijkt dat het de firma voor de wind ging

Marius verliet het bedrijf in 1909 en richtte samen met Julius ter Beek (1888-1967) de Eerste Nederlandsche Fabriek van Nieuw-Zilverwerken van
M.J. Gerritsen en Co. op
Vanaf 1930 kreeg dit bedrijf de naam Gerofabriek.

In 1925 verliet Antonius Everdinus van Kempen (1873-1890) na een reorganisatie de Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen, Begeer en Vos (K.N.E.B.) te Voorschoten
Hij werd toen om financiële redenen één van de directeuren van de firma Gerritsen uit Zeist, welk bedrijf daarna verder ging onder de naam
N.V. Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van Kempen
In 1926 werd aan Gerritsen en Van Kempen het predicaat Koninklijk verleend
In 1931 werd op het voorterrein een nieuw fabrieksgebouw neergezet
In 1960 noopten de naoorlogse kostenstijgingen de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van Kempen te Zeist tot een fusie met de Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen, Begeer en Vos (K.N.E.B.) te Voorschoten
Het nieuwe bedrijf kreeg de naam N.V. Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer/N.V. Koninklijke Van Kempen en Begeer te Voorschoten
Zo werden in 1960 de voormalige concurrerende zilverfabrieken en partners weer herenigd
Vanaf 1960 werd het managementteam gevormd door A.E. (Anton) van Kempen en S.A.C. (Bas) Begeer (1922-1998), de zoon van Carel J.A. Begeer (1883-1956)
Van Kempen en Begeer had in 1964 vier fabrieken, waaronder één in Zeist
De productieafdeling werd in 1970 overgebracht naar Voorschoten
Tot 1984 bleven diverse administratieve afdelingen in Zeist gevestigd, maar in dat jaar sloot de vestiging in Zeist definitief
Er is altijd de uiterste zorg besteed aan de ontwerpen
Eén van de belangrijkste ontwerpers was Gustav Beran
Hij is in Zeist nog steeds bekend van de vlaggenmast met de kroon op Het Rond

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl