www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

Muntzak met 1000 centen, ’s Rijks Munt te Utrecht particuliere collectie

Object
Muntzak met 1000 bronzen centen, uitgegeven door ’s Rijks Munt te Utrecht
Omschrijving
De muntzak is met een touw dichtgebonden en verzegeld met een metalen plombe
Op de voorzijde van de plombe staat de Nederlandse Koninklijke kroon, met rechts daarvan ’s R.M., dat staat voor ’s Rijks Munt
Op de keerzijde van de plombe staat UTRECHT, de stad waar ’s Rijks Munt is gevestigd

Aan het touw is een label bevestigd

Op de voorzijde van het label staat;
1000 CENTEN
f 10.-. Rechts daarvan staat het handgeschreven cijfer 25
Gewicht: 2.0 Dat staat voor 2,0 kilogram
Links onder staat; z.o.z.

Op de keerzijde van het label staat;
Vóór opening gewicht controleren.
Bij verschil zak - ongeopend - terugzenden.
Wanneer na weging inhoud afwijkt, dan zak met inhoud, label, touw en plombe opzenden aan:
’s Rijks Munt te Utrecht
Rechts onder staat; z.o.z.

Door het label is onder : 2.0 een koperen nietje geslagen

De jute muntzak met 1000 centen werd uitgegeven door ’s Rijks Munt te Utrecht
De 1000 centen zijn weliswaar voor de omloop geslagen, maar werden niet in omloop gebracht
Ze hebben om die reden de kwaliteit UNC (uncirculated/ongecirculeerd)
Tijdens de productie werden de munten in een metalen vergaarbak opgevangen, waardoor ze soms oppervlakkige beschadigingen opliepen
UNC-munten werden voor de verzamelaar ook wel verpakt in een muntrollenpakket; een pakket van muntrollen
Zo bevat een muntrollenpakket Nederland 2012 bijvoorbeeld alle muntrollen van 1 cent t/m 2 euro uit het jaar 2012
Een dergelijk muntrollenpakket werd speciaal voor de verzamelaars, in dit geval in een oplage van 2.500 stuks, uitgegeven

Noot
Een plombe is een synoniem voor lood, lood gebruikt als zegel, zegellood, loden zegel, loodzegel, merkloodje en naaiplombe
Plomberen betekent met lood verzegelen
Belastbare c.q. aan recht onderhevige goederen werden bij vervoer met lood gestempeld
De klassieke loodplombes met daarop het douane keurmerk bezaten meestal een diameter van Ø 8, Ø 10 of Ø 12 mm, en werden met behulp van een plombeertang of plombe-tang aangebracht
Ook muntzakken werden met een plombe verzegeld
‘s Rijks Munt te Utrecht gebruikte daarvoor overigens, zoals blijkt, metalen plombes

Naast de door ’s Rijks Munt uitgegeven muntzakken gaven Postkantoren ook muntzakken uit
Aad Kok beschrijft in zijn artikel 1960: Breestraat 57, een postkantoor zoals vele andere, hoe aangeleverde partijen overtollige munten in het postkantoor Breestraat 57 te Beverwijk in jute zakken werden verpakt
Dat waren altijd zakken van 1000 centen, 500 stuivers, 1000 dubbeltjes, 1000 kwartjes, 500 zilveren guldens of 200 zilveren rijksdaalders
De muntzakken werden voorzien van een label en werden verzegeld door middel van een lakzegel met lakstempel of een merkloodje c.q. plombe
Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV uit Velsen en Beverwijk leverde rond 1960 erg veel van koffie- en melkautomaten afkomstige munten aan
Elke week, op donderdag of vrijdag, werden er bij loket 1 voor vele tienduizenden guldens aan muntzakken aangeboden, die vervolgens moesten worden gewogen, gestempeld en geparafeerd
Het totaalbedrag werd daarna op de postrekening van de Koninklijke Hoogovens gestort

Aad Kok beschrijft tevens dat er links tegen de achterwand van het postkantoor, naast een paar kasten, een vreemde, kleine, hoge tafel stond; een laktafel
Vaker stak een beambte daar, met een aansteker of een lucifer, een gasvlam aan
De beambte liet op de laktafel aan de gasvlam vierkante, langere of kortere rode staven zegellak smelten
Een rode druppel gesmolten zegellak belandde dan op een label, een pakje of op iets anders, waarna de beambte daar een door het postbedrijf verstrekt lakstempel in drukte
Hij zorgde daarmee voor de zekerheid, dat de inhoud niet zonder verbreking van zijn zegel kon worden uitgepakt
Alles waar geld of iets van waarde in zat, dus ook de muntzakken, diende zo verzegeld te worden
Bijzonderheden
Het jaartal van de centen is onbekend
De muntzak met 1000 centen heeft een massa van 2 kilogram, dat betekent dat de massa van 1 cent overeenkomt met 2,0 gram
De centen zijn dus in ieder geval van na 1941
Aangezien op de plombe nog ’s R.M. is vermeld dateert de muntzak met
1000 centen van vóór 01-01-1994
Toen werd ’s Rijks Munt immers geprivatiseerd en per die datum werd de Nederlandse Munt N.V. (DNM) opgericht
Ook na die datum bleef het muntbedrijf, dat formeel op 15-06-1994 verzelfstandigd werd, verantwoordelijk voor de productie en de verkoop van de munten

Hoogstwaarschijnlijk zijn het centen met het jaartal 1980
Inventarisnummer
n.v.t. / Particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl