www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 4 drachme particuliere collectie

Type gewicht
Medicinaal blokgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
DR 4
Berekende massa
4 drachme = 4 x 3,906250000 gram = 15,625000000 gram = 15,625 gram
Gewogen massa
15,5 gram
IJkmerken
De particuliere merken van twee arrondissementsijkers en meerdere jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter i van 1828
Laatste ijk
De jaarletter Y van 1843
Aantal keer geijkt
15x
IJkmeester
In de bovenzijde zijn de volgende particuliere merken van arrondissementsijkers afgeslagen:
1
Het merk van Johannis George Arbon, geboren 25-05-1786, benoemd te Rotterdam op 14-03-1820, overleden op 23-05-1857
2
Het merk van de (adjunct?)-ijker P. Rombouts uit ’s-Gravenhage, hij werkte daar van 1820 tot 1849

Noot
Een adjunct-ijker mocht alleen de herijkingen uitvoeren
Bijzonderheden
In de rechter zijkant is een onregelmatig gevormde justering door middel van lood aangebracht
Het gewicht is door twee ijkers geijkt!
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl