www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 1 drachme particuliere collectie

Type gewicht
Medicinaal blokgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
DR•1
Berekende massa
1 drachme = 3,906250000 gram = 3,906 gram
Gewogen massa
3,9 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van een arrondissementsijker en meerdere jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter b van 1846
Laatste ijk
De jaarletter f van 1850
Aantal keer geijkt
7x
IJkmeester
In de onderzijde is het particuliere merk van een arrondissementsijker uit Leeuwarden afgeslagen
De eerste jaarletter is de b van 1846, de laatste de f van 1850

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletters zal het gewicht geijkt zijn door T.(P.?) Stoffels en of door D.B. Camstra, immers dat zijn de arrondissementijkers uit Leeuwarden tussen 1846 en 1850 het op dit gewicht afgeslagen aan de bovenzijde ingesnoerd merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten voerden:

F.W. Westing 14-03-1820 tot 12-09-1837
G.M. Cahais (of Cahuis) adjunct-ijker 1822 tot 1845
T.(P.?) Stoffels 12-01-1838 of 12-06-1838 tot 01-01-1870
D.B. Camstra 10-06-1845 tot 01-01-1870

T.(P.?) Stoffels werd benoemd op 12-01-1838 of 12-06-1838 te Leeuwarden, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870

D.B. Camstra werd op 10-06-1845 benoemd als tweede arrondissementsijker te Leeuwarden, eervol ontslagen op 01-01-1870
Van 10-06-1845 tot 01-01-1870 voerde hij in Leeuwarden als merk het aan de bovenzijde ingesnoerd merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten
Bijzonderheden
In de onderzijde is een vierkante justering door middel van lood aangebracht over een onbekende, fragmentarisch zichtbare jaarletter
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl