www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 1 libra medicinalis particuliere collectie

Type gewicht
Halfrond knopgewicht van 1 medicinaal pond c.q. 1 libra medicinalis
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
1 LIBR MEDIC
Berekende massa
1 libra medicinalis = 375,000000000 gram
Gewogen massa
373,8 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van een arrondissementsijker en meerdere jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter n van 1857
Laatste ijk
De jaarletter C van 1871
Aantal keer geijkt
15x
IJkmeester
Het particuliere merk van arrondissementsijker S. Bloemendal, tijdelijk benoemd van 24-10-1840 tot 24-03-1841 te Maastricht, definitief benoemd op 24-03-1841 te Maastricht, aangesteld tot IJker, Chef van Dienst aldaar op
01-01-1870, eervol ontslagen op 01-01-1885, overleden januari 1885

De eerste jaarletter is de n van 1857, de laatste de C van 1871, het gewicht is dus alleen door S. Bloemendal in Maastricht geijkt
Bijzonderheden
In de bovenkant van de knop is door middel van lood een justering aangebracht
In de onderkant zijn drie vierkante en twee ronde justeringen door middel van lood aangebracht
De letter R van LIBR is in een rechthoekig veld afgeslagen
Het gewicht is begin 1981 verworven uit de collectie van K.M.C. Zevenboom, IJker bij de Dienst van het IJkwezen te Zwolle
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl