www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 2 drachme particuliere collectie

Type gewicht
Medicinaal blokgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
DR 2
Berekende massa
2 drachme = 2 x 3,906250000 gram =7,812500000 gram = 7,813 gram
Gewogen massa
7,8 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van een arrondissementsijker en meerdere jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter V van 1840
Laatste ijk
De jaarletter f van 1850
Aantal keer geijkt
10x
IJkmeester
Het particuliere merk van één van de Amsterdamse arrondissementsijkers
De eerste jaarletter is de V van 1840, de laatste de f van 1850

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletters zal het gewicht geijkt zijn door F.J. Stamkart en/of door L.J. Ulman, immers dat zijn de Amsterdamse arrondissementsijkers die tussen 1840 en 1850 het op dit gewicht afgeslagen Amsterdamse merk met het kruisje voerden:

A.T. of A.F. Aarts 01-01-1868 tot 01-01-1870
Obbe Sicco Bangma 14-03-1820 tot 1829
B.H. Boterkooper 01-03-1832 tot 02-05-1835
J. Doornebos 14-03-1820 tot 1820
J. Grevelink 15-03-1825 tot 01-07-1836
F.J. Stamkart 08-12-1835 tot 1867
J.G.E.G. Stierling 10-04-1825 tot 08-12-1835
Simon Tolder 1820 tot januari 1825
A.J.H. van der Toorn 19-03-1857 tot 01-01-1870
L.J. Ulman 13-12-1828 tot 01-07-1856

Dr. Franciscus Johannes Stamkart, geboren te Amsterdam op 25-01-1805, werd op 02-12-1833 benoemd tot arrondissementsijker te Alkmaar, en op
08-12-1835 overgeplaatst naar Amsterdam
Overleden te Amsterdam op 15-01-1882, hij diende het ijkwezen van 1833 tot 1867

L.J. Ulman werd op 13-12-1828 benoemd te Amsterdam, hij was daar werkzaam tot 01-07-1856 en overleed 02-12-1856
Bijzonderheden
In de onderkant zijn drie justeringen aangebracht:
* Eén vierkante justering door middel van lood, aangebracht over een onbekende, fragmentarisch zichtbare jaarletter
* Eén vierkante justering waaruit het lood is verdwenen
* Eén onregelmatig gevormde justering door middel van lood
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl