www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 1/2 drachme (Sneek / Leeuwarden) particuliere collectie

Type gewicht

Medicinaal lamelgewicht, in feite een nagenoeg vierkant, dun messing plaatje

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor de weging van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

DR 1/2

Berekende massa

1/2 drachme = 1/2 x 3,906250000 gram = 1,953125000 gram = 1,953 gram

Gewogen massa

2,0 gram

IJkmerken

De particuliere merken van twee arrondissementsijkers en twee jaarletters

Eerste ijk

De jaarletter a van 1845

Laatste ijk

De jaarletter g van 1851

Aantal keer geijkt

2x

IJkmeester

In de bovenzijde is naast het particuliere merk van een arrondissementsijker uit Sneek ook de jaarletter a van 1845 afgeslagen

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletter
a van 1845 zal het gewicht geijkt zijn door K.J. Krol, immers dat is de arrondissementijker uit Sneek die in 1845 het op dit gewicht afgeslagen merk met een vierkant en een kruis voerde:

J.G. Krol 14-03-1820 tot december 1836 (merk vierkant met kruis)
K.J. Krol 1836 tot december 1857 (merk vierkant met kruis)
Dirk Jansz. Krol 20-11-1857/01-01-1858 tot 01-01-1870 (merk vierkant met de letter K)

De arrondissementsijker K.J. Krol werd in 1836 benoemd te Sneek, hij overleed in december 1857

In de onderzijde is naast het particuliere merk van een arrondissementsijker uit Leeuwarden ook de jaarletter g van 1851 afgeslagen

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletter
g van 1851 zal het gewicht geijkt zijn door T.(P.?) Stoffels of D.B. Camstra, immers dat zijn de arrondissementijkers uit Leeuwarden die in 1851 het op dit gewicht afgeslagen aan de bovenzijde ingesnoerde merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten voerden:

F.W. Westing 14-03-1820 tot 12-09-1837
G.M. Cahais (of Cahuis) adjunct-ijker 1822 tot 1845
T.(P.?) Stoffels 12-01-1838 of 12-06-1838 tot 01-01-1870
D.B. Camstra 10-06-1845 tot 01-01-1870

T.(P.?) Stoffels werd op 12-01-1838 of 12-06-1838 te Leeuwarden benoemd, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870

D.B. Camstra werd op 10-06-1845 benoemd als tweede arrondissementsijker te Leeuwarden, eervol ontslagen op 01-01-1870
Van 10-06-1845 tot 01-01-1870 voerde hij in Leeuwarden als merk het aan de bovenzijde ingesnoerd merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl