www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

6 uncia, kubusvormig medicinaal gewicht uit de periode 1820-1870 collectie W

Type gewicht

Kubusvormig medicinaal blokgewicht

Een kubusvormig medicinaal blokgewicht komt maar sporadisch voor, immers normaliter hebben medicinale blokgewichten uit de periode
1820-1870 een vierkant boven- en ondervlak en lopen ze van boven naar beneden taps toe

Met het oog op de noodzaak dat het medicinaal gewicht totaal verschillend is van het gewone Nederlandse gewicht, en dat er om die reden met betrekking tot de indeling daarvan afwijkende bepalingen vastgesteld dienden te worden, is in het hieronder genoemde besluit bepaald:

(Staatsblad 1819, No. 52.) BESLUIT van den 21sten October 1819, omtrent de inrigting van het medicinaal gewigt tot deszelfs onderscheiding van het gewoon Nederlandsch gewigt.

De letterlijke tekst van artikel 2 luidt:

Artikel 2.
Alle medicinale gewigten zullen uit koper vervaardigd worden. Het medicinale pond en deszelfs veelvouden zullen de gedaante hebben van eenen door het middenpunt doorsneden bol, met een knop voorzien, en op die stukken zullen duidelijk ingesneden of ingeslagen worden de letters LIBR MEDIC, met een cijfer achter dezelve, aanduidende het getal ponden dat ieder stuk zal tellen. De onderdeelen van het medicinaal pond, zullen dezelfde gedaante van blokken of vierkante plaatjes behouden, als van ouds bij het apothekers-gewigt in gebruik is.

Met de “blokken, als van ouds bij het apothekers-gewigt in gebruik” worden de voormetrieke medicinale gewichten bedoeld, dat zijn blokgewichten in de vorm van een afgeknotte piramide met een vierkant boven- en grondvlak

Het gewicht van 6 UNC heeft echter een afwijkende, niet in het genoemde besluit vermelde vorm, namelijk een kubusvorm

Medicinale gewichten uit de periode 1820-1870 met een kubusvorm zijn uiterst zeldzaam

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor de weging van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

UNC / 6

Berekende massa

De massa is gebaseerd op het medicinale pond van 375,000 gram dat in
12 onsen werd verdeeld
6 uncia = 6 x 31,250 gram = 187,500 gram

Gewogen massa

187,4 gram

IJkmerken

Het particuliere merk van een arrondissementsijker en jaarletters

Eerste ijk

De jaarletter M van 1831, deze jaarletter is een schrijfletter

Laatste ijk

De jaarletter W van 1841

Aantal keer geijkt

8x

IJkmeester

De arrondissementsijker J. Borst, benoemd op 28/29-04-1827 te Utrecht, overleden op 14-05-1862

Bijzonderheden

Er is slechts één incomplete kist met dergelijke kubusvormige medicinale blokgewichten bekend, deze werd gefabriceerd door de firma Linderman uit Amsterdam

Naast de genoemde kist met kubusvormige medicinale blokgewichten en het onderhavige gewicht zijn er geen kubusvormige medicinale gewichten uit de periode 1820-1870 bekend

In de onderzijde zijn twee justeringen door middel van lood aangebracht

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl