www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 1/2 drachme (Amsterdam) particuliere collectie

Type gewicht

Medicinaal lamelgewicht, in feite een nagenoeg vierkant, dun messing plaatje

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor de weging van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

DR•1/2

Berekende massa

1/2 drachme = 1/2 x 3,906250000 gram = 1,953125000 gram = 1,953 gram

Gewogen massa

1,9 gram

IJkmerken

Het particuliere merk van een arrondissementsijker en een jaarletter

Eerste ijk

De jaarletter n van 1857

Laatste ijk

De jaarletter n van 1857

Aantal keer geijkt

1x

IJkmeester

Het particuliere merk van één van de Amsterdamse arrondissementsijkers
De eerste en de laatste jaarletter is de n van 1857

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletter
n van 1857 zal het gewicht geijkt zijn door F.J. Stamkart of door A.J.H. van der Toorn, immers dat zijn de Amsterdamse arrondissementsijkers die in 1857 het op dit gewicht afgeslagen Amsterdamse merk met het kruisje voerden:

A.T. of A.F. Aarts 01-01-1868 tot 01-01-1870
Obbe Sicco Bangma 14-03-1820 tot 1829
B.H. Boterkooper 01-03-1832 tot 02-05-1835
J. Doornebos 14-03-1820 tot 1820
J. Grevelink 15-03-1825 tot 01-07-1836
F.J. Stamkart 08-12-1835 tot 1867
J.G.E.G. Stierling 10-04-1825 tot 08-12-1835
Simon Tolder 1820 tot januari 1825
A.J.H. van der Toorn 19-03-1857 tot 01-01-1870
L.J. Ulman 13-12-1828 tot 01-07-1856

Dr. Franciscus Johannes Stamkart, geboren te Amsterdam op 25-01-1805, werd op 02-12-1833 benoemd tot arrondissementsijker te Alkmaar, en op
8-12-1835 overgeplaatst naar Amsterdam
Overleden te Amsterdam op 15-01-1882, hij diende het ijkwezen van 1833 tot 1867

A.J.H. van der Toorn werd benoemd op 02-04-1849 te Naarden en Nieuwer-Amstel en op 19-03-1857 werd hij overgeplaatst naar Amsterdam, daar gebruikte hij het Amsterdamse merk met het kruisje
Hij werd op 01-01-1870 aangesteld tot ijker in algemene dienst, met als standplaats Amsterdam en in februari 1873 tot Inspecteur van het IJkwezen
A.J.H. van der Toorn overleed op 08-02-1883

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl