www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1 uncia, 4, 2 en 1 drachme medicinale gewichten 1870-1872 collectie W

Type gewicht

Blokgewichten

Gebruik van het gewicht

Gewichten voor de weging van medicamenten

Gieter/fabrikant

De firma Becker & Buddingh uit Arnhem; B&B in een ovaal veld
Becker & Buddingh bood, voor zover bekend, gewichten ter ijk aan vanaf 1854 tot en met 1883

Opschriften

1 UNC / 4 DR / 2 DR / 1 DR

Berekende massa

1 UNC = 31,250000000 gram
4 DR = 15,625000000 gram
2 DR = 7,812500000 gram
1 DR = 3,906250000 gram

Gewogen massa

1 UNC = 31,2 gram
4 DR = 15,6 gram
2 DR = 7,8 gram
1 DR = 3,9 gram

IJkmerken

Jaarletter

Eerste ijk

De jaarletter B van 1870

Laatste ijk

De jaarletter B van 1870

Aantal keer geijkt

1x

Nummer van het ijkkantoor

In de gewichten is het nummer 3 van het ijkkantoor Arnhem afgeslagen

Bijzonderheden

Bij Koninklijk Besluit van 05-03-1871 (Staatsblad 10) werd het aparte medicinale gewicht met ingang van 31-12-1871 afgeschaft en werd het gebruik van metrieke gewichten voorgeschreven
Medicinale gewichten uit de periode 1870-1872 komen, gezien de korte periode waarin ze zijn gefabriceerd/gebruikt, sporadisch voor

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl