www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 1 uncia (Breda) particuliere collectie

Type gewicht
Medicinaal blokgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor de weging van medicamenten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
UNC 1
Berekende massa
1 uncia = 31,250000000 gram = 31,250 gram
Gewogen massa
31,1 gram
IJkmerken
Het particuliere merk van een arrondissementsijker en een jaarletter
Eerste ijk
De jaarletter V van 1840
Laatste ijk
De jaarletter V van 1840
Aantal keer geijkt
1x
IJkmeester
Het particuliere merk van arrondissementsijker B.P. Bogaerts, benoemd
31-07-1838 te Breda, aangesteld tot IJker, Chef van Dienst aldaar op
01-01-1870, eervol ontslagen op 15-07-1874, overleden in april 1876
De eerste en de laatste jaarletter is de V van 1840, het gewicht is dus alleen door B.P. Bogaerts in Breda geijkt
Bijzonderheden
n.v.t.
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl