www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Medicinaal gewicht van 1 scrupel particuliere collectie

Type gewicht

Medicinaal lamelgewicht, in feite een nagenoeg vierkant, dun messing plaatje

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor de weging van medicamenten

Gieter/fabrikant

Onbekend

Opschriften

SCR 1

Berekende massa

1 scrupel = 1,302083000 gram

Gewogen massa

1,3 gram

IJkmerken

Het particuliere merk van een arrondissementsijker en een jaarletter

Eerste ijk

De jaarletter g van 1851

Laatste ijk

De jaarletter g van 1851

Aantal keer geijkt

1x

IJkmeester

In de onderzijde is naast het particuliere merk van een arrondissementsijker uit Leeuwarden ook de jaarletter g van 1851 afgeslagen

Aan de hand van de onderstaande gegevens en de afgeslagen jaarletter
g van 1851 zal het gewicht geijkt zijn door T.(P.?) Stoffels of D.B. Camstra, immers dat zijn de arrondissementijkers uit Leeuwarden die in 1851 het op dit gewicht afgeslagen aan de bovenzijde ingesnoerde merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten voerden:

F.W. Westing 14-03-1820 tot 12-09-1837
G.M. Cahais (of Cahuis) adjunct-ijker 1822 tot 1845
T.(P.?) Stoffels 12-01-1838 of 12-06-1838 tot 01-01-1870
D.B. Camstra 10-06-1845 tot 01-01-1870

T.(P.?) Stoffels werd op 12-01-1838 of 12-06-1838 te Leeuwarden benoemd, hij werd eervol ontslagen op 01-01-1870

D.B. Camstra werd op 10-06-1845 benoemd als tweede arrondissementsijker te Leeuwarden, hij werd eervol ontslagen op
01-01-1870
Van 10-06-1845 tot 01-01-1870 voerde hij in Leeuwarden als merk het aan de bovenzijde ingesnoerd merk met twee schuin geplaatste cirkelsegmenten

Bijzonderheden

n.v.t.

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W / Gewicht aanwezig in de mahoniehouten kist met medicinale gewichten van 1 libra medicinalis t/m 1/2 scrupel particuliere collectie

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl