www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

5 dekagram t/m 1 gram druppelknopgewichten, fijne weging, fabrikant S / B&B, in afwijkende/op bijzondere manier ingedeelde kist collectie W

Type gewicht

Druppelknopgewichten

Gebruik van het gewicht

Gewichten voor fijne weging, echter niet voorzien van een dubbel afgeslagen ijkkantoormerk
Voor uitleg daarover zie onder Bijzonderheden

Gieter/fabrikant

Het fabrieksmerk met de hoofdletter S in een cirkel staat op het gewicht van 5 dekagram, op één gewicht van 2 dekagram en op de gewichten van 1,
1 dekagram, 2 en 2 gram
Bij de aankoop van deze kist met gewichten op 03-07-2022 was de fabrikant met dit overigens sporadisch voorkomende fabrieksmerk nog onbekend

Op één gewicht van 2 dekagram en op het gewicht van 5 gram staat het fabrieksmerk van de firma Becker en Buddingh te Arnhem
Jaar van eerste aanbieding: 1866 (toen nog zonder fabrieksmerk)
Jaar van laatste aanbieding: 1883

De kist is blijkbaar op verzoek van de eerste eigenaar samengesteld uit de beschikbare voorraad van een gewichtenhandelaar, dat vanwege:
* de afgeslagen eerste jaarletter C van 1871 op alle gewichten
* de bij de C 1871 afgeslagen jaarletters D 1872, E 1873, G 1874 en H 1875 op het gewicht van 2 dekagram van Becker en Buddingh
* de bij de C 1871 afgeslagen jaarletter D 1872 op het gewicht van 5 gram van Becker en Buddingh

Op basis van de op de gewichten afgeslagen jaarletters kan verder geconcludeerd worden dat de gewichten van de twee verschillende fabrikanten altijd in de kist hebben gezeten, immers nadat de kist op verzoek van de eigenaar was samengesteld zijn alle gewichten van 5 dekagram t/m 2 gram met de jaarletters g 1896-1897 t/m s 1910-1911 onafgebroken en gelijk 8x geijkt

De conservator van het Webmuseum goudenzilverweging.nl heeft in de loop der tijd twee bijpassende knopgewichten, helaas geen druppelknopgewichten, van 1 gram kunnen toevoegen

Opschriften

5. D.G. / 2. D.G. / 2 D.G. (B&B) / 1. D.G. / 1. D.G. / 5. G. / 2. G. / 2. G. /
1 G. / 1 G.

Berekende massa

50 gram / 20 gram / 20 gram / 10 gram / 10 gram / 5 gram / 2 gram /
2 gram / 1 gram / 1 gram

Gewogen massa

5 D.G. (S) = 50,0 gram
2 D.G (S) = 20,0 gram
2 D.G. (B&B) 20,0 gram
1 D.G (S) 10,1 gram
1 D.G. (S) 10,0.gram
5 G. (B&B) 5,0 gram
2 G. (S) 2,0 gram
2 G. (S) 2,0.gram
1 G. (Automatic Screwworks) 1,0 gram
1 G. (Louwmans & Co) 1,0 gram
Opmerkelijk is dat de gewichten van 5, 2, 2, 1 dekagram, 5, 2, 2, 1 en
1 gram nog de correcte massa bezitten, alleen één gewicht van 1 dekagram wijkt met de massa van 10,1 gram iets af
Dat is mede een bewijs dat het om gewichten voor fijne weging gaat

IJkmerken

De eerste ijk van alle gewichten van 5 dekagram t/m 2 gram is de jaarletter C van 1871
De laatste ijk van alle gewichten van 5 dekagram t/m 2 gram is de jaarletter s van 1910-1911
De gewichten met het fabrieksmerk S in een cirkel: 5, 2 dekagram, 1,
1 dekagram en 2 gram zijn allemaal gelijk geijkt met de jaarletters C 1871 en g 1896-1897 t/m s 1910-1911 (9x)
Op één gewicht van 2 gram is de jaarletter r 1908-1909 2x afgeslagen, dit gewicht is dus 10x geijkt
De gewichten van 2 dekagram en 5 gram van de firma Becker en Buddingh zijn als volgt geijkt:
* 2 dekagram: C 1871   D 1872   E 1873   G 1874   H 1875 en g 1896-1897 t/m s 1910-1911 (13x)  
* 5 gram: C 1871   D 1872 en g 1896-1897 t/m s 1910-1911 (10x)

Op één gewicht van 1 gram met het opschrift 1 G. staat als fabrieksmerk de tak van de firma Automatic Screwworks te Nijmegen
Jaar van eerste aanbieding: 1909
Jaar van laatste aanbieding: 1927
IJkkantoornummer: 3 = Arnhem
Jaarletters: t 1912-1913   v 1914-1915 (2x)

Op één gewicht van 1 gram met het opschrift 1 G. staat als fabrieksmerk de hoofdletter L van de firma Louwmans & Co te Sneek
Jaar van eerste aanbieding: 1870
Jaar van laatste aanbieding: 1910
IJkkantoornummer: 15 = Leeuwarden
Jaarletter: d 1893 (1x)

Eerste ijk

De eerste ijk op de gewichten van 5 dekagram t/m 2 gram is de jaarletter
C van 1871
De eerste ijk op het gewicht van 1 gram van Automatic Screwworks is de jaarletter t 1912-1913
De eerste ijk op het gewicht van 1 gram van Louwmans & Co is de jaarletter d 1893

Laatste ijk

De laatste ijk op de gewichten van 5 dekagram t/m 2 gram is de jaarletter
s van 1910-1911
De laatste ijk op het gewicht van 1 gram van Automatic Screwworks is de jaarletter v 1914-1915
De laatste ijk op het gewicht van 1 gram van Louwmans & Co is de jaarletter d 1893

Aantal keer geijkt

5 D.G. (S) 9x
2 D.G (S) 9x
2 D.G. (B&B) 13x
1 D.G (S) 9x
1 D.G. (S) 9x
5 G. (B&B) 10x
2 G. (S) 9x
2 G. (S) 10x
1 G. (Automatic Screwworks) 2x
1 G. (Louwmans & Co) 1x

Nummer van het ijkkantoor

Op de gewichten met het fabrieksmerk S in een cirkel is het ijkkantoornummer 10 = Haarlem (1870-1879) / Alkmaar (1879-1909) afgeslagen

Op de gewichten met het fabrieksmerk van Becker en Buddingh te Arnhem is het ijkkantoornummer 3 = Arnhem (1870-1976) afgeslagen

Op het gewicht van 1 gram (Automatic Screwworks) is het ijkkantoornummer 3 = Arnhem afgeslagen

Op het gewicht van 1 gram (Louwmans & Co) is het ijkkantoornummer 15 = Leeuwarden afgeslagen

Bijzonderheden

In de kleine beukenhouten kist hebben altijd gewichten voor fijne weging gezeten vanwege:
* de geringe massa van de gewichten
* de gewogen nog steeds correcte massa van bijna alle gewichten, slechts één gewicht wijkt iets af
* het aanwezige langwerpige rechthoekige vak voor de milligramgewichten

De gewichten zijn niet voorzien van een dubbel afgeslagen ijkkantoormerk, zoals dat voor de gewichten voor fijne weging van toepassing was tussen 1870 en circa 1875
Na circa 1875 deed men dat niet meer, maar ook gewichten waarop 1x het ijkkantoormerk was afgeslagen kunnen desondanks toch als gewichten voor fijne weging in gebruik zijn geweest
Blijkbaar werd een dubbel afgeslagen ijkkantoormerk, gezien de jaarletter
C 1871 op alle gewichten, soms ook al vanaf 1871 niet meer op gewichten voor fijne weging afgeslagen

In de periode 1870-1912 waren de knopgewichten oorspronkelijk niet voorzien van een justeeropening
Als een gewicht zonder justeeropening te licht was, werd het in het gewichtlichaam en/of in het grondvlak gejusteerd door met een drevel of drijfijzer een kleine opening in het messing te slaan, waarin het benodigde lood werd aangedreven
Knopgewichten van 2 en 1 gram waren nooit voorzien van een justeeropening

De aan de ijkkantoren verstrekte modelknopgewichten, die dienden als voorbeeld voor de fabricage, waren wel voorzien van een justeeropening
Om die reden werden de meeste nieuwe gewichten al snel na 1870, rond 1875, met een justeeropening uitgerust
Het was toegestaan om in de knopgewichten van 5 gram en zwaarder een justeeropening in het grondvlak aan te brengen
De justeeropening moest, om verzekerd te zijn van een goede hechting van het lood aan het gewicht, van schroefdraad of van groeven worden voorzien
Justering vond plaats door middel van het aandrijven van het benodigde lood in de justeeropening
Na december 1882 was het niet meer toegestaan om gewichten in het gewichtlichaam te justeren
Als het grondvlak vol met justeringen zat, kon de ijker op de mogelijkheid wijzen om een diepe justeeropening in het grondvlak te boren

De gewichten van 5 en 2 dekagram met het fabrieksmerk S in een cirkel zijn van een justeeropening voorzien
De overige gewichten hebben geen justeeropening

De kist is op een afwijkende manier ingedeeld
Normaliter zou de indeling zijn: 5, 2, 1, 1 dekagram, 5, 2, 2 en 1 gram
De indeling van deze kist is echter sterk afwijkend: 5, 2, 2, 1, 1 dekagram, 5, 2, 2, 1 en 1 gram

Het langwerpige rechthoekige vak dat voor de milligrammen diende is vermoedelijk nooit onderverdeeld geweest, dat wil zeggen: de milligrammen werden er los ingelegd

Een tweede rechthoekig vak wordt afgesloten met een beukenhouten deksel
Om het deksel te kunnen oppakken is in het midden van het deksel een messing knop gemonteerd
Onder het deksel bevinden zich zes ronde vakjes van verschillende grootte
Waarvoor die hebben gediend is niet duidelijk, ze doen denken aan sorteervakjes voor diamantjes
In de periode 1870-1912 waaruit deze kist stamt werden diamanten echter nog met blokgewichten met de massa van het voormetriek karaat gewogen…

In het opberg vak voor de milligramgewichten zijn de hieronder beschreven milligramgewichten aanwezig

Een vierkant, iets holvormig milligramgewicht van 500 mg, op de bovenkant is afgeslagen: 500  /  ijkkantoornummer 3 = Arnhem, in het specifiek gevormde verticaal afgeslagen stempelveld
Onder het cijfer 500 is een punt afgeslagen

Een vierkant, iets holvormig aluminium milligramgewicht van 200 mg, op de bovenkant is afgeslagen: 200  /  ijkkantoornummer 6 = Rotterdam, in het specifiek gevormde verticaal afgeslagen stempelveld
Onder het cijfer 200 is een afkeuringsmerk afgeslagen

Een vierkant, vlak aluminium milligramgewicht van 100 mg, op de bovenkant is afgeslagen: 100  /  ijkkantoornummer 3 = Arnhem, in het specifiek gevormde stempelveld dat 90º met de klok mee gedraaid is afgeslagen, om die reden is het in feite een metriek karaatgewicht uit de periode 1912-1919
en/of 1919-1941

Een vierkant, iets holvormig aluminium milligramgewicht van 100 mg, op de bovenkant is afgeslagen: 100  /  ijkkantoornummer 5 = Den Haag, in het specifiek gevormde verticaal afgeslagen stempelveld

Een vierkant, vlak aluminium milligramgewicht van 50 mg, op de bovenkant is afgeslagen: 50  /  ijkkantoornummer 9. = Amsterdam, in het specifiek gevormde verticaal afgeslagen stempelveld

Een langwerpig, vlak aluminium milligramgewicht van 20 mg waarvan de rechter bovenhoek opstaand is, op de bovenkant is afgeslagen: 20

Inventarisnummer

n.v.t.  /  Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl