www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 kilogram knopgewicht, gewone en fijne weging, fabrikant L Sneek collectie W

Type gewicht

Knopgewicht

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor gewone weging, deels geijkt als gewicht voor fijne weging

Gieter/fabrikant

De hoofdletter L is het fabrieksmerk van de firma Louwmans & Co. te Sneek

Opschriften

1 KILOGRAM.

Berekende massa

1 kilogram = 1000 gram

Gewogen massa

999,9 gram

IJkmerken

Jaarletters

Eerste ijk

De jaarletter f van 1894-1895

Laatste ijk

De jaarletter D van 1967-1968

Aantal keer geijkt

37x

Nummer van het ijkkantoor

IJkkantoornummer 15 = Leeuwarden

Bijzonderheden

Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
In de periode 1941-1949 werden er als gevolg van de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste afwijkende messing gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels kwam het nieuwe, speciale model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond
In afwijking van de op 01-01-1941 in werking getreden Beschikking d.d.
09-05-1939 werden om die reden een aantal noodmaatregelen getroffen

Noodmaatregel d.d. 17-02-1944
Gewichten voor gewone weging van vóór 1941 die, door ze nauwkeuriger dan de reguliere handelsgewichten te justeren, voor fijne weging werden gebruikt en niet van een esculaapteken waren voorzien, mochten bij herijk met een 90° gedraaid goedkeuringsmerk worden gestempeld
Ze konden zo als gewichten voor fijne weging worden geïdentificeerd
Met ingang van 01-01-1970 werd het omstempelen van gewichten voor gewone weging tot gewichten voor fijne weging niet meer toegestaan

Het gewicht is vanwege de ijkmerken q van 1944-1946 t/m v van 1953-1954 in de periode 1944 t/m 1954 voor fijne weging gebruikt, immers de jaarletters uit die periode zijn 90⁰ gedraaid afgeslagen

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl