www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 kilogram t/m 5 dekagram druppelknopgewichten, fijne weging, fabrikant P. Rijksen Utrecht collectie W

Type gewicht

Druppelknopgewichten

Gebruik van het gewicht

Gewichten voor fijne weging 

Gieter/fabrikant

De firma P. Rijksen te Utrecht 
Deze firma vervaardigde gewichten gedurende een periode van slechts 15 jaar
Jaar van eerste aanbieding: 1868, toen nog zonder fabrieksmerk
Jaar van laatste aanbieding: 1883

Opschriften

1 KIL OG 10000 G. Opvallend is dat er voor KIL en OG aparte stempels zijn gebruikt
5 HEKTOG 500 G.
2 HEKTOG 200 G.
1 HEKTOG 100 G.
5 D.G. 50 G.
Dat de massawaarden tevens in grammen worden aangegeven duidt op fijne weging

Berekende massa

1000 gram / 500 gram / 200 gram / 100 gram / 50 gram

Gewogen massa

1 kilogram = 998,5 gram
5 hektogram = 498,7 gram
2 hektogram = 199,3 gram
1 hektogram = 99,4 gram
5 dekagram = 49,7 gram

IJkmerken

Jaarletters
Alle gewichten zijn identiek en onafgebroken geijkt met de volgende jaarletters:
C van 1871, D van 1872, E van 1873, G van 1874, H van 1875, J van 1876, K van 1877, L van 1878

Eerste ijk

De jaarletter C van 1871

Laatste ijk

De jaarletter L van 1878

Aantal keer geijkt

8x onafgebroken geijkt

Nummer van het ijkkantoor

In de gewichten is het ijkkantoornummer 14 van het ijkkantoor Utrecht twee keer afgeslagen
De dubbele afslag van het ijkkantoornummer geeft aan dat we te maken hebben met gewichten voor fijne weging 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze afkomstig zijn uit de inboedel van een arts
Bij Koninklijk Besluit d.d. 05-03-1871 (Staatsblad no. 10) werd namelijk het afwijkende metrieke medicinale gewicht met ingang van 31-12-1871 afgeschaft
Vanaf 01-01-1872 werd het gebruik van metrieke gewichten voorgeschreven en moesten medicamenten, net als goud en zilver, met gewichten voor fijne weging worden afgewogen
Hoogstwaarschijnlijk heeft de betreffende arts deze gewichten toen gekocht om daarmee medicamenten in grote hoeveelheden af te kunnen wegen
Ze zijn door hem en ook daarna blijkbaar altijd keurig behandeld want na 152 jaar zijn ze nog steeds puntgaaf

Bijzonderheden

In de grondvlakken zijn de volgende justeringen aangebracht.

1 kilogram: vier vierkante justeringen door middel van lood

5 hektogram: een vierkante justering door middel van lood, een ronde justering door middel van lood die met een messing stop is afgesloten, een ronde justering door middel van lood die met een messing stop is afgesloten, in die stop is later nog een vierkante justering door middel van lood aangebracht

2 hektogram: drie vierkante justeringen door middel van lood

1 hektogram: twee vierkante justeringen door middel van lood

5 dekagram: drie vierkante en een ronde justering door middel van lood

Inventarisnummer

n.v.t.  /  Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl