www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 HEKTOGR. / 100 G sluitgewicht, fijne weging, fabrikant v. Zeist Utrecht collectie W

Type gewicht

Sluitgewicht

Gebruik van het gewicht

Gewicht voor fijne weging

Gieter/fabrikant

In alle gewichten is het merk v. Z afgeslagen, dit is het fabrieksmerk van de firma van Zeist  te Utrecht
Deze fabrikant bood gedurende de periode 1870 t/m 1877 gewichten ter ijking aan

Opschriften

Op het huis 50 gram/5 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de buitenkant van het deksel: 1 HEKTOGR. / 100 G
* Op de binnenkant van het deksel: 50 G
* Op de bodem van het huis: 5 DEKAGR.
De bodem is op twee plaatsen gescheurd, één van deze scheuren loopt in de zijwand door
In de binnenkant van de bodem is een vierkante justering aangebracht

Op de pijl van 20 gram/2 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 20 G
* Op de bodem: 2 D.G.
In de buitenkant van de bodem zit in het midden een ronde centreerpunt

Op de grootste pijl van 10 gram/1 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 10 G
* Op de bodem: 1 D.G.
In de buitenkant van de bodem zit in het midden een ronde centreerpunt

Op de kleinste pijl van 10 gram/1 dekagram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 10 G
* Op de bodem: 1 D.G.
In de buitenkant van de bodem zit in het midden een ronde centreerpunt

Op de pijl van 5 gram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 5 G
* Op de bodem: 5 G.
In het midden van de bodem is over de jaarletter J van 1876 een vierkant justering aangebracht waaruit het lood is verdwenen
De justeeropening is met een drevel geheel door de bodem heen afgeslagen waardoor er daar in de bodem  een gaatje zichtbaar is

Op de pijl van 2 gram staan de volgende massa-aanduidingen:
* Op de rand: 2 G
* Op de bodem: 2 G.
In de zijkant is aan de buitenkant, vlak boven de bodem/tussen de jaarletter G en het cijfer 2 in, een ronde justering aangebracht waaruit het lood is verdwenen
De justeeropening is met een drevel geheel door de zijwand heen afgeslagen waardoor er daar in de zijwand een gaatje zichtbaar is
De bodem is ter plaatse van de bodemlijn, vanaf de jaarletter G t/m de letter v. van v. Z niet met de zijwand verbonden

Berekende massa

100 gram

Gewogen massa

96,7 gram (het gewicht is incompleet, de gewichten van 2 en 1 gram ontbreken)

IJkmerken

Jaarletters
Alle gewichten zijn geijkt met de volgende jaarletters: G van 1874,
H van 1875, J van 1876

Huis van 50 gram:
In de bodem is de jaarletter G van 1874 afgeslagen, de jaarletter J van 1876 is in de bodem over een vierkante justering door middel van lood afgeslagen
In de binnenkant van de zijwand zijn de jaarletters H van 1875 en
J van 1876 afgeslagen

Pijl van 20 gram
In de bodem is de jaarletter G van 1874 afgeslagen
In de binnenkant van de zijwand zijn de jaarletters H van 1875 en
J van 1876 afgeslagen

Grootste pijl van 10 gram
In de bodem is de jaarletter G van 1874 afgeslagen
In de binnenkant van de zijwand zijn de jaarletters H van 1875 en
J van 1876 afgeslagen

Kleinste pijl van 10 gram
In de bodem is de jaarletter G van 1874 afgeslagen
In de binnenkant van de zijwand zijn de jaarletters H van 1875 en
J van 1876 afgeslagen

Pijl van 5 gram
Op de bodem zijn de jaarletters G van 1874 en J van 1876 afgeslagen
De J van 1876 is tweemaal over elkaar heen afgeslagen 
In de binnenkant van de zijwand zijn de jaarletters H van 1875 en
J van 1876 afgeslagen

Pijl van 2 gram
In de bodem zijn de jaarletters G van 1874 en J van 1876 afgeslagen
In de binnenkant van de zijwand is de jaarletter H van 1875 afgeslagen

Eerste ijk

De jaarletter G van 1874

Laatste ijk

De jaarletter J van 1876

Aantal keer geijkt

3x

Nummer van het ijkkantoor

In alle gewichten is het ijkkantoornummer 14 van het ijkkantoor te Utrecht tweemaal afgeslagen
De dubbele afslag van de nummer van het ijkkantoor geeft aan dat we te maken hebben met een gewicht voor fijne weging 

Bijzonderheden

Het gewicht is niet compleet, één pijl van 2 gram en het sluitertje van 1 gram ontbreken
Gedurende de periode 1870-1912 zijn er in zijn totaliteit overigens niet zoveel sluitgewichten vervaardigd
Een sluitgewicht van 1 hektogram uit die periode komt uiterst sporadisch voor

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl